Choroby bakteryjne

Wszystkie bakterie chorobotwórcze dla czerwia i pszczół rosną in vitro. Diagnostyka tych chorób polega na izolacji drobnoustrojów na podłożach sztucznych. W przypadku zgnilca złośliwego pomocne jest również bezpośrednie b.adanie mikroskopowe patologicznego materiału. Wyhodowane bakterie można identyfikować na podstawie właściwości morfologicznych, hodowlanych, biochemicznych i struktury antygenowej. Wykazanie w badanym materiale bakterii bezwzględnie chorobotwórczych (B. krvae, S. […]

Choroby wirusowe

Diagnostyka laboratoryjna chorób wirusowych polega na badaniach hodowlanych z użyciem hodowli komórek larw pszczelich oraz fibroblastów zarodka kurzego. Jednakże prowadzenie tego typu badań jest możliwe jedynie w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach wirusologicznych. Bardzo pomocńe w rozpoznawaniu są badania histologiczne w kierunku wykazania obecności swoistych ciałek wtrętowych w komórkach zakażonych wirusem. Do bezpośredniego wykazania obecności wirusa w […]

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej chorób zakaźnych

Choroby zakaźne i inwazyjne są wynikiem działania określonych zarazków lub pasożytów. Z tego względu rozpoznanie można ustalić na podstawie wykrycia czynnika etiologicznego choroby. W licznych przypadkach ustalenie prawidłowego rozpoznania choroby jest możliwe wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych. W rozpoznawaniu chorób zakaźnych są stosowane metody mikroskopowe i hodowlane, które pozwalają na bezpośrednie wykrycie przyczyny choroby, […]

Choroba tworzenia kłębu

Została po raz pierwszy opisana w 1971 r. w Kaszmirze. Rozpoznano, że wywołuje ją wirus. Do głównych objawów chorobowych należy zaliczyć tworzenie przez pszczoły kłębu w warunkach, w których normalnie go nie tworzą, osłabienie i utrata aktywności rodziny. Matki mają rozdęte odwłoki. Czerwienie ulega zwolnieniu, a nawet ustaje zupełnie. Bardzo często pszczoły same zmieniają matkę. […]

Inwazje owadobójczych nitkowców

Inwazje nitkowców występują u pszczół rzadko i nie przynoszą większych strat. Opisano pasożytowanie na robotnicach, trutniach i matkach larw pasożytów z rodzaju Gordius (rodzina Gordiaceae) i Parachordodes tolosanus. Ciało tych pasożytów jest długie (7,5 mm), poskręcane i sztywne. Pszczoły zarażają się doustnie jajami lub cystami pasożyta. Zarażenie szerzy się za pośrednictwem wody i najprawdopodobniej nektaru. […]

Inwazje obleńców

W ciele pszczół mogą pasożytować nicienie entomofilne z rodziny Mermithidae – struńce oraz owadobójcze nitkowce z rodziny Giordiaceae. Pewne znaczenie w patologii pszczół odgrywa inwazja struńców. Mermhydoza — Mermithidosis. Jest to choroba pasożytnicza wywołana przez struńce, w przebiegu której larwy pasożyta żerując w jamie ciała robotnic, trutni i matek powodują ich osłabienie i padanie Etiologia. […]

Rozpoznanie inwazji larw oleić

Charakterystyczne zachowanie się chorych pszczół nasuwa podejrzenie inwazji larw oleić. Przy dokładnym oglądaniu pszczół, nawet okiem nieuzbrojonym, stwierdza się na grzbietowej powierzchni tułowia i odwłoka czarne (M. variegatus) lub żółte (M. cicatricosus), cienkie, długie larwy. Zwalczanie polega na szybkim usuwaniu z ula i niszczeniu martwych pszczół oraz na likwidacji pasożyta na żywych pszczołach przez odymianie […]

Cykl rozwojowy pszczoły

Zapłodniona samica składa mlecznobiałe, elipsowatego kształtu jajeczka na krawędziach komórek starych plastrów z miodem zasklepionym. Wylęgające się z nich larwy o długości 0,5 mm przedostają się pod zasklepy plastrów z miodem, gdzie drążą korytarze, widoczne z zewnątrz, pod postacią cienkich, białawych nitkowatych linii. Larwa przed przepoczwarzeniem osiąga długość 1,5 mm. Larwy pasożyta odżywiają się miodem […]

Objawy kliniczne zamierania czerwia trutowego

Przebieg i objawy choroby zależą od nasilenia inwazji i siły rodziny. W silnych rodzinach nasilenie objawów jest mniejsze. Zazwyczaj choroba przebiega w formie skrytej przez pierwsze 2-3 lata mimo, że w tym okresie ulega zarażeniu 20-30% pszczół. Jesień jest okresem maksymalnego nasilenia zarażenia robotnic w związku z brakiem w rodzinie czerwia i usuwaniem trutni z […]

Patogeneza zgnilca złośliwego

Postacie rozwojowe i dojrzałe roztocza w trakcie pasożytowania na larwach i poczwarkach, zaś samice V. jacobsoni ponadto na trutniach, robotnicach i matce powodują utratę dużych ilości hemolimfy, obniżenie poziomu białek w hemolimfie o 15-30% i kwasów nukleinowych w mięśniach, co prowadzi do osłabienia. Mechaniczne uszkodzenia powłok ciała stanowią wrota zakażenia dla drobnoustrojów. Pasożyt rozwija się […]