Choroba tworzenia kłębu

Została po raz pierwszy opisana w 1971 r. w Kaszmirze. Rozpoznano, że wywołuje ją wirus. Do głównych objawów chorobowych należy zaliczyć tworzenie przez pszczoły kłębu w warunkach, w których normalnie go nie tworzą, osłabienie i utrata aktywności rodziny. Matki mają rozdęte odwłoki. Czerwienie ulega zwolnieniu, a nawet ustaje zupełnie. Bardzo często pszczoły same zmieniają matkę. Pszczoły tworzące kłąb tracą zdolności lotne, nie pobierają pokarmu i nie pracują. Często występuje u nich biegunka. Chore rodziny po przesiedleniu do ula z węzą początkowo zaczynają wyciągać plastry, ale już po kilku dniach ponownie tworzą kłąb i często zamierają.