Patogeneza zgnilca złośliwego

Postacie rozwojowe i dojrzałe roztocza w trakcie pasożytowania na larwach i poczwarkach, zaś samice V. jacobsoni ponadto na trutniach, robotnicach i matce powodują utratę dużych ilości hemolimfy, obniżenie poziomu białek w hemolimfie o 15-30% i kwasów nukleinowych w mięśniach, co prowadzi do osłabienia. Mechaniczne uszkodzenia powłok ciała stanowią wrota zakażenia dla drobnoustrojów. Pasożyt rozwija się na czerwiu trutowym i pszczelim, przy czym wykazuje silną predylekcję do czerwia trutowego. Przy silnej inwazji oprócz czerwia zasklepionego ulega porażeniu czerw niezasklepiony. Zaatakowane przez pasożyta larwy są niespokojne i często opuszczają niezaskle- pione komórki plastra. Larwy porażone przez 4-6 pasożytów przechodzą dalsze przeobrażenie, w trakcie którego występują zaburzenia rozwojowe. Przejawiają się one brakiem lub deformacją skrzydełek, nóżek i skróceniem odwłoków. Trutnie i robotnice z zaburzeniami rozwojowymi nie są zdolne do lotu, pełzają lub skaczą po plastrach. Obserwuje się je rano i wieczorem, zwłaszcza wiosną i jesienią. Rozwój czerwia porażonego większą liczbą pasożytów ulega zahamowaniu i czerw zamiera. Przy niewielkim nasileniu inwazji robotnice usuwają z komórek martwe larwy i poczwarki. Natomiast przy masowej inwazji martwy czerw nie jest usuwany z komórek. Czerw niezasklepiony przypomina osobniki padłe na kiślicę, zaś zapadnięte wieczka i powygryzane otworki w zasklepach nasuwają podejrzenie zgnilca złośliwego. Porażone przez pasożyta robotnice pracują niechętnie. Długość życia robotnic zarażonych w wieku 10 dni życia ulega skróceniu o około 50%, starszych do 90%. V. jacobsoni przenosi zarodniki B. Iarvae, wirusy paraliżu pszczół, bakterie i zarodniki grzybów, przez co przyczynia się do zawleczenia wielu chorób do rodziny. Choroba szerzy się na drodze kontaktów bezpośrednich pszczół (błądzenia, rabunki, łączenie rodzin), za pośrednictwem zarażonych matek i trutni, a także czerwia porażonego przez pasożyty. Bardzo ważną rolę w szerzeniu warrozy odgrywają dzikie roje pochodzące z chorych rodzin.