Cykl rozwojowy pszczoły

Zapłodniona samica składa mlecznobiałe, elipsowatego kształtu jajeczka na krawędziach komórek starych plastrów z miodem zasklepionym. Wylęgające się z nich larwy o długości 0,5 mm przedostają się pod zasklepy plastrów z miodem, gdzie drążą korytarze, widoczne z zewnątrz, pod postacią cienkich, białawych nitkowatych linii. Larwa przed przepoczwarzeniem osiąga długość 1,5 mm. Larwy pasożyta odżywiają się miodem i pierzgą. Przepoczwarzenie odbywa się na końcu korytarzyka w zasklepię. Świeżo wylęgłe wszolinki są początkowo białe, później słomkowożółte o miękkiej powłoce chitynowej. Po 6÷12 godzinach powłoka chitynowa twardnieje i ciemnieje. Długość życia pasożyta wynosi 3÷4 tygodnie, rozwój 21 dni. Rozprzestrzenianie choroby. Inwazja szerzy się za pośrednictwem błądzących robotnic i trutni, podczas łączenia rodzin, podawania rodzinom zarażonych matek lub plastrów z żerującymi larwami pasożyta, os i żuków z rodzaju Cetonia. Przebieg i objawy choroby.. Inwazja wszolinki przebiega na ogół łagodnie. Obserwowano jednakże masowe inwazje, które prowadziły do zamierania matek, zmniejszenia się liczby pszczół w rodzinie do 1/3 i przyczyniały się do silnego obniżenia produkcyjności rodziny. Tam, gdzie warunki klimatyczne sprzyjają masowym inwazjom pszczół, brauloza stanowi duże niebezpieczeństwo dla pasiek. Pod koniec lata i w jesieni, z chwilą gdy liczba karmicielek obniża się w rodzinie, pasożyty masowo przechodzą na matkę. Rozwojowi choroby sprzyja krótka zima, długie i ciepłe lato, osłabienie rodziny, a także obecność w ulu starych plastrów z zasklepionymi zapasami miodu. Choroba rozwija się powoli, często występuje endemicznie. Silnie zarażone pszczoły są niespokojne i nie pracują. Porażone matki są niespokojne, ospałe, ociężałe, często zaprzestają czerwienia. Pasożyty, które utrudniają prawidłowe odżywianie matki, doprowadzają przy masowej inwazji do śmierci głodowej. Silnie zarażone pszczoły lotne nie wylatują po nektar i pyłek. Rozpoznanie choroby polega na stwierdzeniu: obecności pasożytów na ciele matki i robotnic. Pasożyty oglądane okiem nieuzbrojonym mają wygląd czerwonobrązowych kuleczek o średnicy 1,5 mm, śladów żerowania larw pasożyta na plastrach, larw wszolinek po umieszczeniu zciętych zasklepów w naczyniu z wodą.