Miód naturalny

Miód jest produktem wytworzonym przez pszczoły robotnice z nektaru kwiatów oraz z wydzielin pozakwiatowych części roślin, magazynowanym w plastrach zasklepionych. Głównym produktem, z którego powstaje miód, jest. nektar i spadź (wydaliny czerwców i mszyc zmięszane z sokiem roślin wyciekającym z miejsc uszkodzonych przez te owady). Proces powstawania miodu przebiega w dwóch fazach. W fazie pierwszej […]

Choroba roztoczowa

Choroba roztoczowa jest pasożytniczą chorobą pszczół dorosłych o przebiegu przewlekłym, którą wywołuje roztocz pszczeli Acarapis woodi Pasożyt i jego postacie rozwojowe podczas żerowania w pierwszej parze tchawek, rzadziej w workach powietrznych głowy i odwłoka, powodują uszkodzenia mechaniczne, zwyrodnienie i martwicę tchawek i przylegających do nich mięśni, zaburzenia w wymianie gazowej, co prowadzi do osłabienia i […]

Szkodniki wosku, zapasów miodu i pyłku

Do najważniejszych szkodników plastrów pszczelich należą mole woskowe: barciak większy (Galleria mellonella L.) i barciak mniejszy (Achroia grisella F.). Barciak większy długości ciała 8÷6 mm i rozpiętości skrzydeł 38 mm jest zabarwiony na szaro. Całkowity jego rozwój trwa 8÷9 tygodni. Rozmiary ciała barciaka mniejszego wynoszą 6÷9 mm, rozpiętość skrzydeł u samców 17 mm, samic 23 […]

Szkodniki czerwia i pszczół

Bardziej znane i dość powszechnie spotykane szkodniki występują wśród pająków (Arano idea), chrząszczy (Opilionidea), skorków (Dermaptera) i os (Yespidae). Pająki łowią pszczoły, a następnie po ich uśmierceniu jadem wysysają płyny tkankowe. Wykazano, że około 40 gatunków pająków jest szkodnikami pszczół. W Polsce do najczęstszych szkodników pszczół są zaliczane: pająk krzyżak (Araneus diadematus Cl.), pająk namiastka […]

Przegląd szkodników pszczół i produktów pszczelarskich

Szkodniki mogą atakować pszczoły (pająki, chrząszcze, taszczyn pszczeli), czerw (barciaki) oraz produkty pszczelarskie – zapasy miodu, pierzgi i wosk. Straty wywołane przez szkodniki są wynikiem ginięcia czerwia i pszczół, spadku siły i produkcyjności rodzin. Wiele szkodników odgrywa bardzo ważne znaczenie w rozprzestrzenianiu chorób zaraźliwych czerwia i pszczół. Pełnią one rolę mechanicznych, niekiedy i biologicznych przenosicieli […]

Perspektywy ochrony zdrowia pszczół w intensywnej produkcji pasiecznej

W dynamicznym rozwoju potencjału wytwórczego kraju duża rola przypada gospodarce rolnej, do której zalicza się również pszczelarstwo, Zasadniczą rolę w przyspieszeniu rozwoju i intensyfikacji gospodarki pasiecznej odgrywa integracja służb fachowych Polskiego Związku Pszczelarskiego w Centralnym Związku Kółek Rolniczych, tworzenie pasiek wielkotowarowych, zespołów indywidualnych rolników pszczelarzy, rozbudowa istniejących pasiek w SKR i PGR. Działania w zakresie […]

Choroby pasożytnicze

Rozpoznawanie chorób pasożytniczych polega na wykazaniu obecności pasożytów lub ich form rozwojowych w organizmie zarażonych owadów. W tym celu stosowane są najczęściej badania mikroskopowe. Metodę badań w przypadku choroby roztoczowej, zarodnikowcowej, pełzakowej i warroatozy podano szczegółowo omawiając poszczególne jednostki chorobowe. Badanie pszczół w kierunku zarażenia larwami Senotainia. Badanie przeprowadza się z pszczołami macerowanymi przez 2÷3 […]

Grzybice

Rozpoznawanie grzybic ustala się na podstawie badań mikroskopowych i hodowlanych. Do badań pobierany jest martwy czerw, pszczoły, niekiedy nektar i pyłek. Preparaty niebarwione przygotowuje się umieszczając na szkiełku podstawowym badany materiał roztarty w kropli 30% wodorotlenku potasu. Preparat pokrywa się następnie szkiełkiem nakrywkowym, lekko ogrzewa i po delikatnym dociśnięciu szkiełka ogląda pod mikroskopem. Do barwienia […]

Czerwienie trutowe matki

Do chorób o niewyjaśnionej etiologii należy czerwienie trutowe matek i choroba tworzenia kłębu. Na temat przyczyn tych chorób można znaleźć w piśmiennictwie wiele hipotez. Czerwienie trutowe matki — Infecundatio femelle. Choroba polega na składaniu przez matki niezapłodnionych jajeczek do komórek pszczelich. Rozwijające się larwy na skutek nieodpowiedniego karmienia giną lub są niedożywione. Larwy nie mieszczą […]

Spiroplazmoza

Jest chorobą zakaźną pszczół, którą wywołują mikoplazmy z rodzaju Spiroplasma. Chorobę opisał po raz pierwszy Clark w 1976 r. Etiologia. Spiroplazmy izolowane od pszczół rosną dobrze na standardowych podłożach bulionowych stosowanych do hodowli mikoplazm (podłoże GIBCO) oraz na podłożu płynnym stosowanym do hodowli tkanek moskita wg Singh a z dodatkiem 20% surowicy płodu cielęcia. Tworzą […]