Patogeneza inwazji larw

Inwazje larw oleić występują u pszczół dość często i przy masowym występowaniu (do 100 larw na jednej pszczole) powodują poważne straty w rodzinie. Trójpazurkowce M. vańegatus i M. cicatricosus wciskają się pod pierścienie chitynowe tułowia i odwłoka, przegryzają błony międzysegmentalne i żywią się hemolimfą. Zarażone pszczoły słabną, niekiedy tracą zdolności lotne i szybko padają wśród […]

Leczenie warrozy

W leczeniu warrozy są stosowane metody biologiczne i chemiczne. Jedynie łączne stosowanie obydwu metod zmniejsza nasilenie inwazji V. jacobsoni w zarażonych rodzinach. W metodach biologicznych wykorzystano predylekcję pasożyta do porażania czerwia trutowego. Z tych też względów metody biologiczne polegają na: usuwaniu części plastrów z czerwiem trutowym z ramek z następowym jego niszczeniem przez przetopienie, hodowli […]

Badanie pszczół metodą flotacji

Od 200 do 300 robotnic, najlepiej obsiadujących plastry z czerwiem odkrytym, przenosi się do naczynia z wodą z dodatkiem detergentu (np. płyn Ludwik 1 ml + 100 ml wody) i wytrząsa przez 5-10 minut. Po usunięciu pszczół z naczynia na jego dnie można oglądać osadzone pasożyty. Ruttnęr zaleca użycie zamiast wody benzyny, oraz przesączenie wytrząsanej […]

Diagnostyczne stosowanie leków

Leki akarycydne powodują odpadanie pasożytów z pszczół na wkładkę (papier biały, bibuła) włożoną na dennicę lub wsuniętą przez wylotek. W celu uniknięcia skażenia miodu preparatem akarycydnym, badanie przeprowadza się w okresie bezpożytkowym. Najczęściej w celach diagnostycznych jest stosowany sineacar (diagvar), folbex, fenotiazyna i stężony kwas mrówkowy. Sineacarem opyla się pszczoły w uliczkach między plastrami oraz […]

Leczenie choroby roztoczowej

W leczeniu choroby roztoczowej lekami z wyboru są Folbex i tymol. Folbex. Leczenie rodzin za pomocą Folbexu wskazane jest w okresie wiosennej wymiany pszczół (od początku kwietnia do końca maja). Folbex jest kontaktowym środkiem akarycydnym, który działa wyłącznie na wędrujące postacie pasożyta. Zabieg odymiania rodziny powtarza się ośmiokrotnie w odstępach tygodniowych. Zabieg wykonuje się wieczorem […]

Leczenie i odkażanie w chorobie zarodnikowcowej

Leczenie.Lekami z wyboru są: Fumidil B, Fumagillin DHC, Nosemack i lekosept. Fumidil B, Fumagillin stosuje się w dawce 2,0 g/51 syropu cukrowego (1:1). Rodziny otrzymują codziennie przez 2÷3 tygodnie po 0,25 1 syropu leczniczego. W cieście miodowo-cukrowym stężenie leku wynosi 1,0 g/1 kg. Do spryskiwania plastrów i wnętrza ula wystarcza 0,5-0,751 syropu leczniczego. Rodziny, które […]

Rozpoznanie i leczenie kiślicy

O rozpoznaniu choroby decyduje wynik badania klinicznego i laboratoryjnego (izolacja Str. faecalis). Rozpoznanie różnicowe. Należy wykluczyć kiślicę i chorobę woreczkową czerwia. Decydującą rolę w rozpoznaniu różnicowym, oprócz badania klinicznego, odgrywa badanie laboratoryjne. U czerwia chorego na kiślicę w postaci kwaśnej prześwituje przez oskórek aparat tchawkowy i skupiska Str. pluton w jelicie środkowym. Masa zamarłego czerwia […]

Preparaty przędziorkobójcze

Roztoczol ekstra płynny 20, Roztoczol ekstra zawiesinowy 30 — preparaty przędziorkobójcze, zawierają tetradifon. Roztoczol płynny jest toksyczny dla pszczół. Stosuje się go na tydzień przed kwitnieniem lub po opadnięciu kwiatów. Azotox, substancja czynna DDT, działa trująco na drodze kontaktowej i pokarmowej. LD50 przy działaniu doustnym wynosi 102,64±15,32 ppm, przy stosowaniu na naskórek 91,92±7,91 ppm. Toksyczność […]

Preparaty owadobójcze

Sadofos płynny 30, stosowany do zwalczania gryzących i ssących szkodników upraw potowych, warzyw i roślin ozdobnych. Zawiera 30% melationu. Bardzo trujący dla pszczół. LD5 0 przy działaniu doustnym wynosi 6,11±0,77 ppm, przy działaniu na oskórek 5,168±0,169 ppm, przy umieszczeniu owada na opryskanej powierzchni 169,8± 16,1/ag/100 cm2. Opryski należy przeprowadzać co najmniej 5+6 dni przed kwitnieniem. […]

Preparaty w postaci płynnej

Karbatox pylisty i Karbatox zawiesina zawierają karbaryl, zaś Karbatox extra P zawiera karbaryl i chlorfenwinfos. Stosowane głównie w sadownictwie i warzywnictwie. Silne trucizny kontaktowe. Klasa toksyczności I, okres prewencji 7 dni. LD50 przy stosowaniu doustnym wynosi 1,49±0,16 ppm, przy działaniu na naskórek 33,94±2,91 ppm, po umieszczeniu pszczoły na powierzchni pokrytej preparatem 260,8±56,3pg/100 cm2. Przy bezpośrednim […]