Odkażanie uli

Po mechanicznym oczyszczeniu ula z resztek kitu i wosku ule należy wyszorować od wewnątrz i na zewnątrz 2% gorącym roztworem sody żrącej. Po 15 minutach ul spłukuje się dokładnie wodą z dodatkiem octu (w celu zneutralizowania zasadowego odczynu wodorotlenku sodowego), suszy i zewnętrzne ściany maluje farbą olejną. Przy niesprzyjającej pogodzie należy wewnętrzne ściany ula po wymyciu gorącym ługiem sodowym wypalić do zwęglenia drewna na głębokość 1+2 mm. Ramki po mechanicznym oczyszczeniu należy wygotować w 2% roztworze sody żrącej, wypłukać wodą bieżącą i wysuszyć. Narzędzia metalowe odkaża się przez wypalanie lub wygotowanie w 2% roztworze sody żrącej. Odkażanie pasieczyska polega na skropieniu ziemi 20% mlekiem wapiennym i przekopaniu ziemi na głębokość co najmniej 30 cm. Miód z zakażonych rodzin należy przekazać do przetwórni (może być wykorzystywany do produkcji cukierków, wina i pierników). Zakażone plastry z chorym czerwiem podlegają spaleniu, a pozostałe plastry z chorej rodziny są przetapiane na wosk. Wosk należy przesłać do wytwórni węzy zaznaczając, że pochodzi on z rodzin chorych na zgnilec złośliwy. Leczenie. W zwalczaniu zgnilca złośliwego istotną rolę odgrywa postępowanie kompleksowe polegające na łączeniu zabiegów hodowlano-sanitarnych (przesiedlanie, głodówka, dewastacja zarazka) z zabiegami leczniczymi. W Polsce w celach leczniczych i zapobiegawczych ustawa dopuszcza stosowanie polisulfamidu. Leczenie ma na celu niedopuszczenie do rozwoju zakażenia w organizmie czerwia, który pojawi się w rodzinie po zabiegu podwójnego przesiedlania. Pszczoły mimo oddzielenia od zakażonego gniazda i głodówki, przenoszą pewną liczbę endospor B. Iarvae na powierzchni ciała i wydalają z kałem. Wszystkie przesiedlone roje otrzymują przez 5 kolejnych dni po 1 litrze syropu cukrowego (1:1) z dodatkiem 0,5 g polisulfamidu (w przeliczeniu na czyste składniki). W pasiekach wolnych od choroby, rodziny- narażone na zakażenie otrzymują zapobiegawczo przez 3 kolejne dni syrop cukrowy z dodatkiem polisulfamidu w ilości 0,3 g/1. W jesieni, kiedy przeprowadzenie zabiegu podwójnego przesiedlania nie jest wskazane, zaleca się:- jednorazowe podkarmienie na zimę rodziny syropem leczniczym z dodatkiem 0,5 g polisulfamidu w ilości 1 1/pieri po uprzednim usunięcu plastrów z chorym czerwiem. Właściwe zabiegi (podwójne przesiedlanie, dezynfekcja i leczenie) przeprowadza się na wiosnę następnego roku, – względnie wychów czerwia z zakażonych plastrów przy czasowej izolacji matki (klateczka z matką lub przemieszczenie plastrów do nadstawek odgrodzonych kratą) z następowym podkarmieniem wszystkich rodzin w pasiece syropem leczniczym w dawce terapeutycznej. Takie postępowanie umożliwia uratowanie większej liczby jeszcze zdrowego czerwia i utrzymanie przez okres zimy biologicznie silnej rodziny. Równocześnie należy usunąć z uli plastry z czerwiem chorym i po ścieśnieniu gniazda zaopatrzyć w woszczynę pochodzącą z rodzin zdrowych.