Tworzenie guzków

Jest ono wynikiem połączenia dwóch procesów — fagocytozy i agregacji. Ten mechanizm obronny jest uruchamiany w przypadku nagromadzenia w hemocelu złogów bakterii lub innych ciał obcych. Hemocyty wypełnione sfagocytowanymi cząsteczkami infiltrują i otaczają złogi obcego materiału. Następnie przyłączają się do nich komórki krwi wolne od sfagocytowanych cząsteczek. W następstwie nagromadzenia komórek powstają skupiska złożone z cząsteczek ciał obcych, znekrotyzowanych fagocytów otoczone kilkuwarstwową otoczką, złożoną z żywych komórek hemolimfy. Często guzki ulegają melanizacji. Wytwarzanie guzków umożliwia zwalczanie zakażeń wywołanych przez zarazki o różnej wielkości, od wirusów poprzez bakterie do dużych wielokomórkowych pasożytów.