Rozpoznanie inwazji larw oleić

Charakterystyczne zachowanie się chorych pszczół nasuwa podejrzenie inwazji larw oleić. Przy dokładnym oglądaniu pszczół, nawet okiem nieuzbrojonym, stwierdza się na grzbietowej powierzchni tułowia i odwłoka czarne (M. variegatus) lub żółte (M. cicatricosus), cienkie, długie larwy. Zwalczanie polega na szybkim usuwaniu z ula i niszczeniu martwych pszczół oraz na likwidacji pasożyta na żywych pszczołach przez odymianie rodzin dymem tytoniowym lub eksponowanie na działanie naftaliny. Odymianie dymem tytoniowym przeprowadza się w sposób identyczny jak w braulozie. Zabieg odymiania powtarza się w odstępach 3÷5-dniowych. Naftalinę należy rozsypać w cienkiej warstwie na dnie ula (5÷10g/pień) i usunąć dopiero po likwidacji zarażenia. W razie wystąpienia niepokoju i padania pszczół wskazane jest zmniejszenie dawki naftaliny i wstawianie jej do ula wyłącznie na noc.