Zmiany histologiczne

Charakterystyczne ciałka wtrętowe występują w cytoplazmie komórek zwojów nerwowych tułowia i odwłoka oraz w cytoplazmie komórek nabłonka jelita tylnego (ciałka Morrisona). W przednim odcinku jelita tylnego średnica ciałek wtrętowych wynosi 1÷8um, w odcinku tylnym w pobliżu ujścia cewek wydalniczych średnica ciałek wtrętowych jest większa. Ponadto w świetle jelita cienkiego gromadzą się bazofile złogi o wyraźnie zaznaczonej strukturze komórkowej. Rozpoznanie. W rozpoznaniu uwzględnia się objawy kliniczne, obecność ciałek wtrętowych w komórkach nabłonka jelita tylnego, ujemne wyniki badań bakteriologicznych i toksykologicznych. Duże usługi w rozpoznaniu choroby daje odczyn seroneutralizacji. Wykonuje się go na pszczołach zakażonych od hemolimfy odpowiednimi rozcieńczeniami wirusa i swoistej surowicy odpornościowej wyprodukowanej na królikach oraz odczyn immunodyfuzji. Rozpoznanie różnicowe. W rozpoznaniu różnicowym uwzględnia się: zatrucie spadzią, zatrucie środkami chemicznymi stosowanymi w ochronie roślin, ostry paraliż pszczół.