Choroby inwazyjne czerwia i pszczół

Choroby inwazyjne czerwia . Wśród chorób inwazyjnych czerwia ważną rolę odgrywają inwazje roztoczy, mniejszą mu- szyce czerwia. Muszyce czerwia. Czerw porażają larwy muchy drzewigi garbatej (Megaselia rufipes) i wach- larki (Stylops mellite, S. aterrimus). Drzewiga garbata (rząd Diptera, rodzina Phoridae) jest niewielkim owadem o długości 3÷4 mm, szarym odwłoku, czarno zabarwionym tułowiu i długich nogach pokrytych szczecinkami koloru ceglastego. Mucha składa jajeczka na ciele młodych larw pszczelich. Larwy muchy pasożytują w ciele czerwia i osiągają długość 3 mm. Zakażenie przebiega początkowo skrycie, później czerw przybiera wygląd rozstrzelony. Porażony przez pasożyta czerw nie ginie od razu, a nawet może być zasklepiony przez robotnice. W miarę rozwoju pasożyta zmienia się on w kaszowatą masę zabarwioną na biało. Porażony czerw jest niespokojny i zajmuje nieprawidłowe położenie w komórce (główką na dół). Larwy pasożyta przed przepoczwarzaniem opuszczają ciało żywiciela i komórki plastra. Na dnie ula przepoczwarzają się w małym kokonie koloru jasnobrązowego. Po 12 dniach z poczwarki wylęga się dorosły owad. Zapobieganie i zwalczanie choroby polega na przestrzeganiu higieny w ulu i okresowym oczyszczaniu dennicy. Samica wachlarki jest żyworodna i składa jajeczka na pszczołach. Z jajeczek wylęgają się larwy, które opuszczają pszczoły i przedostają się do czerwia, wnikają pod jego oskórek i odbywają dalszy rozwój. Porażony czerw rozwija się normalnie. Inwazje roztoczy. Na czerwiu pasożytują następujące roztocza: Varroa jacobsoni, Tropilaelaps clarea iPyemotes tritici (gromada Arachnoidea, rząd A car im). V. jacobsoni i T. clarea porażają larwy, poczwarki i pszczoły. Pyemotes tritici (rodzina Pediculoidae) jest przypadkowym pasożytem pszczół. Pasożytuje wyłącznie samica. Samiec całe życie spędza na ciele samicy. Żyworodna samica rodzi około 300 larw. P. tritici może również pasożytować na skórze człowieka. W leczeniu inwazji P. tritici jest stosowany folbex i BEF w sposób identyczny jak w chorobie roztoczowej pszczół. Choroby inwazyjne pszczół. Wśród chorób inwazyjnych pszczół najważniejszą rolę odgrywają choroby roztoczowa, j zarodnikowcowa i warrozaj, które prowadzą do zamierania całych rodzin. Istnieje ponadto zagrożenie warroatozą.