Produkty wytwarzane przez rodzinę

Do produktów wytwarzanych przez rodzinę należą; miód, pierzga, wosk, kit, mleczko oraz jad pszczeli. Miód jest poszukiwanym i ważnym produktem spożywczem. Wosk pszczeli znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i elektrotechnicznym. Kitowi i jadowi pszczelemu przypisuje się pewne właściwości lecznicze.