Zakażenie czerwia arrhanosphaera cranei

Arrhanosphaera cranei powoduje zachorowania i padanie czerwia we wszystkich stadiach rozwojowych. Pszczoły są najprawdopodobniej zupełnie niewrażliwe na zakażenie. Chorobę opisano po raz pierwszy w Wenezueli w 1971 r. Etiologia. Arrhanosphaera cranei (klasa Ascomycetes, podklasa Euascomycetidae, rząd Ascosphaerales, rodzina Ascosphaeraceae) tworzy wielokomórkową grzybnię, częściowo heterotalliczną. Rośnie ona dobrze na zwykłych podłożach stosowanych w mikologii. Na agarze z dodatkiem miodu A. cranei rozmnaża się płciowo. W procesie rozmnażania płciowego powstają owalne, czarne gametangia, askogonia z 4-MO trichogyne i owalne, bezbarwne anteridia. Zarodniki powstają w sporocystach. A. cranei rozmnaża się również bezpłciowo za pomocą konidiów. Źródło zakażenia. Źródłem zakażenia dla czerwia jest pyłek porażony przez grzybnię. Przerośnięty pyłek zmienia się w suche, twarde twory, które wypełniają komórki plastrów. Czerw zakaża się najprawdopodobniej przez przewód pokarmowy, chociaż nie można wykluczyć możliwości zakażenia przez oskórek. Objawy. Zakażone larwy giną szybko w stadium czerwia zasklepionego lub niezasklepionego. Ciało czerwia przerasta grzybnię i zmienia się po śmierci w mumię o konsystencji kredy. Robotnice szybko wykrywają chory czerw i usuwają go z ula. Stopień porażenia czerwia przez A. cranei zależy od siły rodziny i wielkości dawki zakaźnej. W słabych rodzinach choroba szerzy się szybko i niekiedy doprowadza do zamierania całych rodzin. Rozpoznanie. Rozpoznanie jest możliwe na podstawie izolacji i identyfikacji czynnika etiologicznego choroby. W rozpoznaniu różnieowym należy wykluczyć grzybicę otorbielakową. Zwalczanie. Polega na przesiedleniu pszczół do nowych lub odkażonych uli, zniszczeniu plastrów z chorym i martwym czerwiem, dezynfekcji przez wypalanie sprzętów i narzędzi pasiecznych. Zapobieganie. Polega na trzymaniu silnych rodzin zdolnych do wczesnego wykrywania i usuwania z ula zakażonego czerwia oraz przestrzeganiu zasad higieny. Leczenie. Próby stosowania środków przeciwgrzybiczych nie dały pozytywnych wyników.