Leczenie warrozy

W leczeniu warrozy są stosowane metody biologiczne i chemiczne. Jedynie łączne stosowanie obydwu metod zmniejsza nasilenie inwazji V. jacobsoni w zarażonych rodzinach. W metodach biologicznych wykorzystano predylekcję pasożyta do porażania czerwia trutowego. Z tych też względów metody biologiczne polegają na: usuwaniu części plastrów z czerwiem trutowym z ramek z następowym jego niszczeniem przez przetopienie, hodowli czerwia trutowego na tzw. ramce pracy (ramka z wyciętą woszczyną w dolnej części na wysokości 10 cm od dolnego brzegu ramki, w którą wstawiono susz zawierający komórki truto- we, względnie węzę z odciśniętymi zaczątkami komórek trutowych). Po zasklepieniu tego czerwia należy tę część plastra usunąć z ula i przetopić, ograniczeniu czerwienia matki. W tym celu należy podzielić gniazdo na trzy części i izolować matkę w każdej części na 1 -2 niezaczerwionych plastrach przez 6 dni. Zaczerwiony plaster po zasklepieniu jest usuwany z ula. Takie postępowanie likwiduje do 77% pasożytów w rodzinie, termoterapii pszczół w komorach termicznych o temperaturze 43-49°C i wilgotności względnej 20-30% przez 10-12 minut, lub w 40°C przez 15-25 minut, stosowanie pułapek. Na przykład usytuowanie na dennicy blaszanej brytfany pokrytej metalową siatką o średnicy oczek 4 mm, którą raz w tygodniu usuwa się z ula i odkaża przez wypalanie. Preparaty chemiczne zalecane w terapii warrozy działają wyłącznie na samice V. jacobsoni poza komórkami plastrów z zasklepionym czerwiem. Ich skuteczność wynosi 70-90%. Leki należy stosować kilkakrotnie, najlepiej wczesną wiosną i późną jesienią przy braku czerwia w rodzinie. W rodzinach z czerwiem w celu zwiększenia skuteczności leków należy czerw usunąć lub odsklepić, względnie leczyć rodziny po przesiedleniu na plastry z suszem. Leczenie należy przeprowadzić we wszystkich rodzinach w pasiece, co zapobiegnie przenoszeniu zarażenia przez błądzące robotnice i trutnie. Do najczęściej stosowanych leków należy: fenotiazyna, warroazin, sineacar, warostan, warroa- tin, kelthane, folbeks, tymol, K-79 (Chlordimeform, Pestanal R),acaratox, naftalina, tedion, milbex, micasin, danikat, siarka, mentol i kwas mrówkowy.Należy pamiętać, że niektóre leki wpływają niekorzystnie na czerwienie matek (fenotiazyna, naftalina), żywotność czerwia i zachowanie się pszczół (warrostan, siarka). Niektóre leki działają jedynie w pewnych granicach temperatur.