Postępowanie w pasiece zapowietrzonej

Lekarz weterynarii wydaje zarządzenie nakazujące umieszczenie przy wejściu na teren pasieki tablicy z napisem zgnilec złośliwy oraz zarządzenia zabraniające wstępu do pasieki zapowietrzonej osobom postronnym, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, przeglądu pni osobom nieupoważnionym, wywożenia rojów, pni, uli, przyborów pszczelarskich, plastrów z miodem, suszu i produktów pszczelarskich. W likwidacji zarazy w pasiece zapowietrzonej stosuje się zabiegi mające na celu oddzielenie pszczół od chorego czerwia i zanieczyszczonego gniazda, dewastację zarazka w ulu, na sprzęcie i narzędziach pasiecznych oraz zabezpieczenie rodziny przed ponownym zawleczeniem zarazy przez odpowiednie leczenie i zapewnienie pszczołom odpowiednich warunków bytowania. W tym celu stosuje się najczęściej zabieg podwójnego przesiedlania rodzin do nowych lub odkażonych uli na ramki z węzą, głodówkę i podawanie syropu leczniczego. Przy silnym porażeniu rodzin, które nie przedstawiają większej wartości produkcyjnej lub przy zachorowaniach sporadycznych wskazane jest niszczenie chorych rodzin przez wy siarkowanie, spalenie pni lub ich dokładna dezynfekcja. Takie radykalne postępowanie jest również zalecane w pasiekach zaniedbanych oraz w rejonach,gdzie choroba wystąpiła po raz pierwszy. Przeprowadza się je za zgodą właścicieli, lub bez ich zgody na polecenie odpowiednich władz. Zabieg podwójnego przesiedlania można przeprowadzać w ciągu całega sezonu pszczelarskiego (do 15 sierpnia), najkorzystniej w bkresie głównego pożytku lub przed głównym pożytkiem. Takie postępowanie umożliwi rodzinie nie tylko odbudowę gniazda .ale również zaopatrzenie w zapasy zimowe. Dewastacja zarazka obejmuje: odkażanie uli, odkażanie ramek, sprzętów i narzędzi pasiecznych, pasieczyska oraz odpowiednie postępowanie z miodem i woskiem.