Grzybice

Rozpoznawanie grzybic ustala się na podstawie badań mikroskopowych i hodowlanych. Do badań pobierany jest martwy czerw, pszczoły, niekiedy nektar i pyłek. Preparaty niebarwione przygotowuje się umieszczając na szkiełku podstawowym badany materiał roztarty w kropli 30% wodorotlenku potasu. Preparat pokrywa się następnie szkiełkiem nakrywkowym, lekko ogrzewa i po delikatnym dociśnięciu szkiełka ogląda pod mikroskopem. Do barwienia Ascosphaera apis, Bettsia alvei, Aspergillus flavus, Candida i Saccharomyces w tkankach oraz w preparatach hodowlanych najczęściej zalecane jest barwienie laktofenolem, laktofenolem z błękitem metylenowym, błękitem metylenowym lub metodą Giemzy-Romanowskiego. Drożdżaki dobrze barwią się metodą Grama. Barwienie laktofenolem. Barwnik o składzie: kwas karbolowy 20,0 ml, kwas mlekowy 20,0 ml, gliceryna 40,0 ml nalewa się na preparat. Utrwalony preparat barwi się przez 20 minut – 1 godzina w zależności od gęstości preparatu. Następnie preparat należy spłukać wodą i wysuszyć. Preparat należy utrwalać formaliną lub alkoholem fenolowym. Barwienie laktofenolem z błękitem metylenowym przeprowadza się identycznie jak laktofenolem, barwnikiem o składzie: kwas karbolowy 20,0 ml, kwas mlekowy 20,0 ml, gliceryna 40,0 ml, błękit metylenowy 0,05 ml, woda destylowana 20,0 ml. Barwienie metodą Giemzy-Romanowskiego. Utrwalony alkoholem preparat zanurza się w wodnym roztworze barwnika Giemzy (1÷2 krople barwnika na ml wody destylowanej) i barwi przez 30÷60 minut, spłukuje wodą i podsusza na bibule. Barwienie błękitem metylenowym. Preparat sporządzony na szkiełku podstawowym w kropli wody lub kwasu mlekowego po utrwaleniu przez podgrzanie pokrywa się 2,0% roztworem błękitu metylenowego na 5÷10 sekund, spłukuje wodą i suszy. W badaniach hodowlanych są wykorzystywane makrohodowle na podłożach stałych i płynnych i mikrohodowle (hodowle szkiełkowe) na podłożach stałych. Zakładanie mikrohodowli. Na środek wyjałowionego szkiełka nakrywkowego nakłada się kroplę podłoża hodowlanego i po zestaleniu podłoża posiewa kroplą hodowli płynnej badanego szczfepu, po czym nakrywa szkiełkiem podstawowym z wgłębieniem (łezką). Szkiełka po oblepieniu wazeliną z parafiną (aa) umieszcza się w szalce Petriego na wilgotnej ligninie i wstawia do termostatu o temperaturze optymalnej dla wzrostu badanego gatunku grzybów. Hodowlę należy kontrolować okresowo na obecność i charakter wzrostu.