Brauloza

Brauloza jest chorobą pasożytniczą matek, robotnic i trutni, którą wywołują ektopasożyty z rodzaju Braula. Przy masowych zarażeniach matki występują zaburzenia w czerwieniu i śmierć matek. Nasilenie choroby przypada na okres późnego lata, kiedy pasożyt poraża młode pszczoły i trutnie. Jesienią i zimą duże ilości pasożytów występują na matce i robotnicach, szczególnie w centralnej części gniazda. W rodzinach choroba występuje endemicznie i nasila się cyklicznie późnym latem i jesienią. Etiologia. Wszolinka pszczela Braula coeca (gromada Insecta, podgromada Pterygenea, rząd Diptera, rodzina Braulidae, rodzaj Braula) występuje wszędzie tam, gdzie hodowane są pszczoły. B. coeca i B. coeca angulata występują na terenie Europy, B. schmitzi w Brazylii, Kaukazie i Zakaukaziu, B7 orientalis na Bliskim i Dalekim Wschodzie, B. kohli w Afryce Równikowej i B. pretoriensis w Południowej Afryce. W Polsce pasożytuje B. coeca. B. coeca jest pasożytem pszczół. Całe życie spędza w ulu, gdzie przechodzi cykl rozwojowy trwający 21 dni. Dorosły dwuskrzydły owad o zabarwieniu ceglastym ma krótką, szeroką głowę i tułów i prawie kulisty odwłok. Samice są nieco większe od samców. Długość ciała samic wynosi 1,5 mm, szerokość 1,0 mm. Całe ciało wśzolinki, za wyjątkiem clypeus i dolnego odcinka głowy, pokrywają ciemne włoski. Trzy pary silnie rozwiniętych odnóży są zakończone szerokimi grzebyczkami Przy ich pomocy pasożyt przyczepia się do włosków pokrywających ciało pszczoły. Aparat gębowy typu ssącego jest przystosowany do pobierania pokarmów płynnych, mleczka i miodu. B. coeca umiejscawia się po stronie grzbietowej na przewężeniu między tułowiem i odwłokiem robotnic, matek i trutni. Przy silnym nasileniu inwazji, szczególnie u matek starszych, liczba pasożytów jest kilkakrotnie większa niżeli u robotnic. Na matkach obserwowano do 171 pasożytów, na robotnicach średnio 2÷3 pasożyty. W celu zdobycia pożywienia wszolinki przechodzą na głowę owada, usadawiają się w pobliżu otworu gębowego i grzebyczkiem drażnią wargę dolną tak długo aż pojawi się kropelka mleczka, które szybko zlizują. U matek i trutni wyczekują na pobieranie przez nie pokarmu.