Preparaty w postaci pylistej

Spośród stosowanych insektycydów najwięcej zatruć wywołują preparaty, w skład których wchodzą węglowodory chlorowane, związki fosforoorganiczne oraz karbaminiany. Toksyczność insektycydów zależy przede wszystkim od postaci w jakiej są stosowane. Najniebezpieczniejsze są preparaty stosowane w postaci pylistej. Do najczęściej stosowanych, a zarazem toksycznych dla pszczół, należą następujące preparaty: Nogos 50 EC, Nogos 500 EC, Winylofos płynny. Zawierający dichlorfon, klasa toksyczności I, okres prewencji 3 godziny. Wywierają toksyczne działania kontaktowe i oddechowe. LD50 przy działaniu doustnym wynosi 0,29±0,01 ppm, przy stosowaniu na naskórek 0,65±0,013 ppm, po umieszczeniu pszczół na powierzchni pokrytej insektycydem 0,410±0,013 ppm. Są wykorzystywane w zwalczaniu pasożytów w uprawach pod szkłem. Winylofos jest stosowany ponadto w sadach. Wofatox płynny, Wofatox pylisty, Azofos. Preparaty owadobójcze i przędziorkobójcze, zawierają paration metylowy. Klasa toksyczności I, okres prewencji 7 dni. Trucizny kontaktowe, żołądkowe gazowe. LD50 przy stosowaniu doustnym wynosi 0,266±0,036 ppm, przy stosowaniu miejscowym na oskórek 0,476±0,029 ppm, po umieszczeniu owada na powierzchni pokrytej preparatem 16,750±0,639/xg/100 cm2. Azofos utrzymuje swoją aktywność na roślinach nasłonecznionych przez 2 dni, w cieniu przez 10 dni. Śmierć zatrutych pszczół następuje z reguły w dniu zatrucia, rzadziej na drugi dzień. Nuvacron 40 — długo działający preparat owadobójczy, zawiera 40% monokrofosu. Klasa toksyczności I. Jest stosowany do zwalczania szkodników szkółek leśnych, upraw roślin przemysłowych i buraków. Ultracid 40 EC zawiera 40% metydationu, klasa toksyczności I, okres prewencji 7 dni.