Ule pasiek wędrownych i stebnik

Ule pasiek wędrownych powinny być szczelne, lekkie i stosunkowo nieduże. Bardzo ważne jest unieruchomienie ramek w czasie transportu. W tym celu zalecane są ramki z odstępnikami lub ramki typu Hoffmana. Wentylację górną ula zapewnia nakrycie ula ramką obitą siatką lub rzadką tkaniną. Można również wypuszczać pszczoły pod daszek, o ile jest on dostatecznie szczelny. Pracownie pasieczne (pomieszczenia służące do przechowywania sprzętu, plastrów i ramek, wykonywania prac pomocniczych i wirowania miodu) powinny być szczelne, zabezpieczane przed dostępem pszczół rabujących. Stebnik (specjalna budowla, która służy do zimowania rodzin) powinien cechować się niską wilgotnością względną powietrza (75-85%), temperaturą w okresie zimowania pszczół w granicach 2-4°C, brakiem dostępu promieni słonecznych. W stebniku musi panować spokój.