Inwazja Tropilaelaps clarea

Tropilaelaps clarea jest ektopasożytem robotnic, trutni, matek i starszego czerwia. Dojrzałe płciowo roztocza o ciele silnie spłaszczonym, wymiarze 0,8 X 0,55 mm, usadawiają się na błonach międzysegmentalnych, gdzie żywią się hemolimfą. Larwy pasożyta żerują na larwach i poczwarkach pszczół. Czerw porażony w stadium larwy i przedpoczwarki ginie, natomiast poczwarki przeżywają zarażenie i rozwijają się z nich pszczoły o niedorowiniętych skrzydełkach. W zarażonych rodzinach obniża się szybko liczba czerwia i pszczół, występuje czerw rozstrzelony, pojawiają się osobniki z niedorozwojem skrzydełek, które są usuwane z ula. Rodzina niechętnie pracuje, jej produkcyjność spada. Przy silnej inwazji pasożyta padają całe rodziny. Dotychczas chorobę opisano w Indiach, Wschodnich Himalajach, Filipinach, Hong-Hongu i Wietnamie. Leczenie polega na comiesięcznym stosowaniu kwiatu siarki w małych dawkach.