Preparaty przędziorkobójcze

Roztoczol ekstra płynny 20, Roztoczol ekstra zawiesinowy 30 — preparaty przędziorkobójcze, zawierają tetradifon. Roztoczol płynny jest toksyczny dla pszczół. Stosuje się go na tydzień przed kwitnieniem lub po opadnięciu kwiatów. Azotox, substancja czynna DDT, działa trująco na drodze kontaktowej i pokarmowej. LD50 przy działaniu doustnym wynosi 102,64±15,32 ppm, przy stosowaniu na naskórek 91,92±7,91 ppm. Toksyczność preparatu wzrasta w niższych temperaturach. Powoli rozkłada się pod wpływem temperatury i światła. Śmierć pszczół następuje po kontakcie z chmurą preparatu w polu. Po kilkunastu godzinach op oprysku, opryskane rośliny nie są toksyczne dla pszczół. Gamexon (HCH) — substancją czynną jest izomer gamma HCH. Jest on trucizną kontaktową pokarmową i gazową. Przy działaniu gazowym dawka toksyczna dla pszczoły wynosi 0,44/ug, przy działaniu na naskórek 1,834+0,184 ppm, przy działaniu doustnym 0,968±0,158 ppm. Rośliny opylane lub opryskiwane zachowują toksyczność przez 3+4 dni. Mgławik, Ditox – są to mieszaniny DDT i HCH. Są toksyczne dla pszczół. W Polsce środki owadobójcze, w skład których wchodzi DDT i HCH nie są obecnie stosowane. Zatrucia wywołane przez fungicydy. Środki grzybobójcze są szeroko stosowane na plantacjach, uprawach polowych, do odkażania nasion i ziarna, odkażania gleby i ochrony składowanych w magazynach produktów pochodzenia roślinnego i przemysłowego. Większość z nich nie jest szkodliwa dla pszczół. Zagrożenie dla pszczół stanowi nieodpowiednie stosowanie następujących fungicydów: Kaptan zawiesinowy 50 — preparat do opryskiwania, zawierający 50% kaptanu. Jest stosowany głównie w sadownictwie. Klasa toksyczności III, okres prewencji 10 godzin. Nie należy go stosować w okresie lotu pszczół na pożytek. Cynkomiedzian – zawiera 32% zinebu i 12% tlenochlorku miedziowego. Stosowany jest w zwalczaniu mikoz w sadownictwie, warzywnictwie, uprawach polowych i hodowli roślin ozdobnych. Klasa toksyczności V. Cynkotox – zawiera 65% zinebu. Klasa toksyczności IV. Nie należy go stosować w okresie lotu pszczół. Euparen – zawiera 50% dichlorfuanidu. Klasa toksyczności IV. Stosowany do opryskiwania roślin sadowniczych i warzywniczych. Karathane 25 (Caprane) — zawiera 25% dinokarpu. Klasa toksyczności IV. Stosowany do zwalczania mikoz w sadach, warzywnikach i uprawach polowych. Luxan-Maneb 80, Polyram M 80 — zawierają maneb. Klasa toksyczności IV. Syllit i Venturol — zawierają dodynę. Klasa toksyczności IV. Są stosowane głównie w sadownictwie. Miedzian 50 — zawiera tlenochlorek miedzi. Klasa toksyczności IV. W postaci pylistej może powodować zatrucia u zbieraczek. Nie należy przeprowadzać Zabiegów ochrony roślin w okresie lotu pszczół. Sadoplon 75 — zawiera 75% tiouramu. Klasa toksyczności IV. Stosowany w sadownictwie, warzywnictwie i na uprawy roślin przemysłowych. Morestan — zawiera 75% chinometionatu. Klasa toksyczności IV. Jest używany w zwalczaniu mączniaków w uprawach polowych, warzywnikach i plantacjach roślin leczniczych. Polyram-Combi — zawiera około 80% metiramu. Klasa toksyczności IV. Stosowany na uprawy połowę i w warzywnictwie. Siarkol i Thiovit – preparaty te zawierają 80% siarki. Klasa toksyczności IV. Nie powinny być stosowane w okresie lotu pszczół.