Rozwój osobniczy pszczoły

W rozwoju osobniczym pszczoły wyróżniono 6 stadiów rozwojowych, a mianowicie: rozwój embrionalny w jaju, larwę zwiniętą, larwę wyprostowaną (przędącą), przedpoczwarkę, poczwarkę, owad doskonały. Stadia rozwojowe od jaja do poczwarki są określane mianem czerwia. Rozróżnia się przy tym czerw niezasklepiony (odkryty) – jajo i larwa zwinięta, która rozwiją się w niezasklepionych komórkach plastrów, oraz czerw zasklepiony – larwa wyprostowana, przedpoczwarka i poczwarka. Czerw zasklepiony (kryty) rozwija się w komórkach plastrów zasklepionych wieczkiem komórkowym. Matka po kilku dniach po kopulacji zaczyna składać jajeczka (czerwienie) do przygotowanych przez robotnice komórek plastrów. Do komórek większych (komórki trutowe) składa jajeczka niezapłodnione, z których rozwijają się trutnie. Natomiast do komórek mniejszych, o średnicy 5,25 mm (komórki pszczele), składa jajeczka zapłodnione, z których rozwijają się robotnice. Jajeczka, z których rozwija się matka, są składane do miseczek usytuowanych na bocznej lub dolnej części plastra. Świeżo złożone jajo jest przylepione do dna komórki w pozycji pionowej. W okresie trzech dni przechyla się i trzeciego dnia leży poziomo na dnie komórki. Jaja o wymiarach 1,35-H,63 X 0,36 mm mają kształt lekko wygiętego cylindra o zaokrąglonych końcach, są koloru perłowobiałego. Zewnętrzną powłokę jaja stanowi chorion, wewnętrzną błona żółtkowa. Otacza ona plazmę z wyodrębnionym żółtkiem i jądrem komórki jajowej. Czas trwania rozwoju oraz długość poszczególnych stadiów rozwojowych są różne dla robotnic, trutni i matki. Całkowity rozwój matki trwa średnio 16 dni, robotnicy 21 dni i trutnia 24 dni. Rozwój embrionalny, który odbywa się w jaju i kończy wykluciem larwy u wszystkich postaci pszczół trwa 3 doby. Z jaja wykluwa się połyskująca larwa perłowobiałego koloru, o długości około 1,6 mm. Leży ona na dnie komórki w kształcie rogalika (larwa zwinięta). W ciele larwy wyróżnia się głowę i 13 wyraźnych pierścieni. Budowa wewnętrzna larwy w porównaniu do imago jest bardzo uproszczona. Przewód pokarmowy składa się z krótkiego jelita przedniego, złożonego z gardzieli i przełyku, silnie rozwiniętego jelita środkowego zakończonego ślepo i z jelita tylnego. Dopiero przed wytworzeniem oprzędu następuje połączenie jelita środkowego z jelitem tylnym i wydalenie odchodów. Wzdłuż jelita środkowego są usytuowane 4 cewki wydalnicze, które uchodzą do światła jelita tylnego. Na brzusznej stronie ciała znajdują się dwa wydłużone gruczoły przędne. Uchodzą one na wardze dolnej w pobliżu otworu gębowego. Układ krążenia larwy składa się z dwunastokomorowego serca i krótkiej aorty, umieszczonych po stronie grzbietowej. Układ nerwowy, złożony z dwóch węzłów głowowych i 11 węzłów w poszczególnych segmentach ciała larwy leży po stronie brzusznej. Układ oddechowy składa się z rozgałęzionych tchawek, które otwierają się 11 parami przetchlinek po bokach jej ciała. Wszystkie larwy w okresie pierwszych trzech dni życia są karmione wyłącznie mleczkiem, składanym przez karmicielki na dno komórki. Jedynie larwy matek otrzymują mleczko do końca okresu żerowania. Larwy trutni i robotnic, począwszy od czwartego dnia są karmione mieszaniną miodu i pyłkui. Okres żerowania (pobierania pokarmu) oraz intensywnego wzrostu trwa przez całe stadium larwy zwiniętej i wynosi u robotnic 6, u trutni 7 dnj. Szybkie tempo wzrostu larw jest możliwe dzięki czterokrotnym wylinkom. W okresie wylinki larwy nie pobierają pokarmu. Po okresie żerowania, komórki plastra wraz z larwami zostają zasklepione przez pszczoły robotnice całkowitym wieczkiem woskowym z dodatkiem pyłku. Zasklepiony czerw przechodzi kolejne stadia rozwojowe — larwy wyprostowanej, przedpoczwarki i poczwarki. Stadium larwy wyprostowanej (larwy przędącej) trwa u matki i robotnicy 2, u trutni 3 dni. Larwa po jednorazowym wydaleniu kału wyprostowuje się na całą długość i snuje na ściankach, dnie i wieczku komórki oprzęd z wydzieliny gruczołów przędnych. Ponieważ kolor odchodów i oprżędu jest brązowy, po wyjściu z komórek każdego pokolenia pszczół, plaster ciemnieje. Następnie larwa przechodzi stadium przedpoczwarki. Stadium to u matki trwa 1, u robotnic 2 i u trutni 4 dni. Kończy się ono piątą wylinką i przeobrażeniem w poczwarkę. W stadium przedpoczwarki i poczwarki zachodzi przebudowa ciała i następuje ukształtowanie się owada doskonałego. Poczwarka w momencie przepoczwarzania przypomina dorosłą pszczołę, z tym że jest zabarwiona na kolor biały. W miarę upływu czasu oskórek ciemnieje, szkielet zewnętrzny i włoski twardnieją. Stadium poczwarki trwa u matki 5 dni, u robotnicy 8 dni, u trutnia zaś 7 dni. Rozwój matki odbywa się w mateczniku, tj. w komórce skierowanej otworkiem ku dołowL Matecznik jest zaopatrzony w duże ilości mleczka. Pszczoły zasklepiają matecznik piątego dnia po wykluciu się larwy, tj. jeszcze przed przejściem larwy zwiniętej w larwę wyprostowaną. Larwa matki przez cały okres snucia oprzędu odżywia się zapasami mleczka.