Układ rozrodczy

Pszczoły są owadami rozdzielnopłciowymi. Układ rozrodczy żeński jest w pełni rozwinięty jedynie u matek. U robotnic narządy rozrodcze są znacznie uwstecznione. W skład układu rozrodczego matki wchodzą: parzyste jajniki ułożone symetrycznie w przedniej części odwłoka nad przewodem pokarmowym. Są one umocowane do drugiego tergitu odwłoka za pomocą wiązadła podwieszającego, parzyste jajowody, które łączą się w krótki jajowód środkowy, zbiorniczek nasienny, pochwa z otworem płciowym. Jajniki gruszkowatego kształtu, o wymiarach 5-6 X 4 mm, składają się z 1KH220 rurel jajnikowych zebranych w 8 grup. Każda rurka zwęża się u szczytu jajnika w cienkie włókno które wchodzi w skład wiązadła podwieszającego. W części szczytowej rurki jajnikowej zachodzi proces tworzenia jaj, w odcinku tylnym ma miejsce dojrzewanie komórek jajowych. Od jajników odchodzą parzyste jajowody, łączące się w części końcowej w krótki jajowód środkowy, uchodzący do pochwy otworem płciowym. Pochwa ku tyłowi rozszerza się w worek kopulacyjny. W grzbietowej części pochwy, w pobliżu ujścia jajowodów otwiera się przewód zbiorniczka nasiennego. Służy on do magazynowania plemników. Do przewodu zbiorniczka nasiennego uchodzą dwa gruczoły wytwarzające wydzielinę odżywczą dla plemnika. Narządy płciowe robotnic są w zaniku. Jajnik składa się z kilku do kilkunastu rurek jajnikowych. Jajowód, pochwa i zbiornik nasienny są silnie uwstecznione. Robotnice mogą składać jajeczka jedynie w przypadku intensywnego odżywiania mleczkiem. Z niezapłodnionych jajeczek robotnic (wylęgają się wyłącznie karłowate uutnie. W skład narządów rozrodczych męskich, które występują u trutni, wchodzą: parzyste jądra ułożone symetrycznie w przednim odcinku odwłoka, ponad przewodem pokarmowym, parzyste nasieniowody, do których uchodzą przewody dużych gruczołów śluzowych, przewód wytryskowy, narząd kopulacyjny. Jądra mają kształt ziaren fasoli. Każde jądro składa się z około 200 cewek jądrowych. W nich powstają i dojrzewają plemniki. Dojrzałe plemniki spływają do nasieniowodów — cieniutkich parzystych kanalików, które rozszerzają się w części końcowej w pęcherzyk nasienny. Pęcherzyki nasienne uchodzą do dwóch dużych gruczołów śluzowych. Od tych gruczołów odchodzi jeden wspólny przewód wytryskowy. Prowadzi on do narządu kopulacyjnego. Kopulacja następuje w powietrzu w czasie lotu godowego matki. Podczas kopulacji część narządu kopulacyjnego zostaje urwana na wysokości przewodu wytryskowego. Po zakończeniu lotu godowego matki, tylko część plemników przechodzi z jajowodów do zbiorniczka nasiennego. Reszta wraz ze śluzem zostaje wydalona na zewnątrz.