Zapobieganie i zwalczanie inwazji B. coeca

Zapobieganie. Najważniejszą rolę w zapobieganiu inwazji B. coeca odgrywa przestrzeganie zasad higieny w ulu, częsta wymiana plastrów, odsklepianie zapasów na wiosnę, trzymanie w pasiece tylko silnych rodzin. Zwalczanie. Efekty w zwalczaniu braulozy można osiągnąć przy połączeniu zabiegów higienicznych z oczyszczaniem od pasożytów zarażonych owadów. Zabiegi higieniczne polegają na odsklepianiu plastrów, na których żerują larwy pasożyta i utrzymaniu czystości w ulu. Zwalczanie dorosłych pasożytów sprowadza się do ich obezwładnienia i odpadnięcia z ciała porażonych pszczół pod wpływem dymu tytoniowego, kamfory, naftaliny i tymolu lub ich zabicia dymem fenotiazyny. Dym tytoniowy stosuje się po uszczelnieniu ula i wyłożeniu dennicy arkuszem papieru. Rodzinę odymia się przez wlot dymem tytoniowym. Po 2-3 minutach należy przewietrzyć ul, usunąć i spalić papier z odpadłymi wszolinkami. Kamforę, naftalinę, tymol po owinięciu gazą należy wstawić do ula z dennicą wyłożoną papierem. Preparaty w ilości 10-15 g/pień wstawia się wieczorem. Rano usuwa się papier, na który opadały pasożyty. Zabieg stosuje się przez trzy kolejne noce i powtarza po 12 dniach. Przy stosowaniu tymolu w dawce 60-100 g/rodzinę, należy preparat usunąć z ula po 3 godzinach. Fenotiazynę stosuje się po uprzednim wyłożeniu dennicy papierem i uszczelnieniu ula. Należy podkurzyć rodzinę dymem z podkurzacza, do którego dodano 3,0 g fenotiazyny. Zabieg odymiania przeprowadza się dwukrotnie. Po pierwszym odymianiu trwającym 30 sekund należy odczekać 30 sekund i powtórnie odymiać rodzinę przez 20 sekund. Odymianie powinno być przeprowadzone wieczorem, gdy temperatura otoczenia wynosi 10÷12°C. Wykonanie zabiegu przy temperaturze otoczenia 26÷28°C nie daje efektu. Po zabiegu wietrzy się ule, usuwa i spala papier z dennicy.