Amfoterycyna B, sól cholinowa i fumagillina

Amfoterycyna B (Fungizone). Antybiotyk polienowy z grupy tetraenów o działaniu przeciw grzybowym, stosowany w terapii grzybicy otorbielakowej w dawce 0,5 g/1 syropu. Sól cholinowa N-glnkozylopolifonginy. Antybiotyk przeciwgrzybowy z grupy tetraenów, zalecany w leczeniu grzybicy otorbielakowej w dawce 100 mg/0,25-0,5 1 syropu, czterokrotnie w odstępach 5-dniowych w formie opryskiwania plastrów z czerwiem i pszczołami. Fumagillina. Antybiotyk o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniaczym. W handlu występują rozpuszczalne sole tego antybiotyku: Fiimidil B i Fumagillin DHC. Fumagillina działa pobudzająco na czerwienie matek i zwiększa produkcję miodu w rodzinie. Jest ona stosowana z powodzeniem w leczeniu choroby zarodnikowcowej, grzybicy otorbielakowej, w chorobie pełzakowej i hurmaczkowej. W chorobie zarodnikowcowej są stosowane kombinacje fumidilu B z sulfatiazolem. Nie obserwowano toksycznego działania tego antybiotyku na czerw i pszczoły.