Zwalczanie i leczenie grzybicy otorbielakowej

Zwalczanie. W zwalczaniu choroby zalecana jest zmiana matki, usunięcie z gniazda plastrów z chorym czerwiem, ocieplenie i zawężenie gniazda oraz podkarmienie rodziny ciepłym syropem cukrowym. Przy masowym zaatakowaniu czerwia rodzinę należy przesiedlić, ramki odkazić (najlepiej przez opalenie), woszczynę przetopić lub przeznaczyć do wymiany na węzę, sprzęt i narzędzia pasieczne odkazić 3,0% formaliną. W niektórych krajach do dezynfekcji plastrów stosuje się tlenek etylenu w stężeniu 450 mg/1 powietrza komory dezynfekcyjnej. Leczenie. Silne rodziny same zwalczają chorobę po usunięciu zamarłego czerwia. W leczeniu grzybicy otorbielakowej jest zalecana sól cholinowa N-glukozylopolifunginy, nystatyna, thiabendazol (Helmintazol) i amfoterycyna B. Przed leczeniem należy usunąć z rodzin chorych miód towarowy, ścieśnić gniazdo, oczyścić dennicę i pasieczysko ze zmumifikowanego czerwia oraz ograniczyć czerwienie matki do 1-2 ramek. W miarę wygryzania się pszczół wskazane jest usuwanie plastrów z ula i zastępowanie ich plastrami z rodzin zdrowych lub plastrami odkażonymi. Przy ciężkim przebiegu grzybicy otorbielakowej należy przesiedlić rodzinę do nowych lub odkażonych uli i wymienić matkę. Sól cholinową N-glukozylopolifunginy stosuje się w formie czterokrotnego opryskiwania czerwia i pszczół na plastrach w odstępach 4-5-dniowych, każdorazowo stosując 0,25-0,5 1 syropu z dodatkiem 100 mg antybiotyku/0,25 1 syropu. Zamiast ograniczenia czerwienia matki można jedynie usuwać z ula plastry z czerwiem porażonym grzybicą i rodzinę leczyć solą cholinową N-glukozylopolifunginy w sposób wyżej podany. Nystanynę w ilości 0,5 g po rozpuszczeniu w 10 ml alkoholu etylowego należy dodać do ciasta miodowo-cukrowego (miód 20 ml, cukier puder 100 g). Ciasto podaje się czterokrotnie w odstępach tygodniowych. Thiabendazol stosuje się w cieście miodowo-cukrowym (thiabendazol 2,5 g, miód 250 ml, cukier puder 1,0 kg) sześciokrotnie w odstępach tygodniowych. Amfoterycyną B rozpuszczoną w syropie cukrowym (50 mg/0,5 1) opryskuje się plastry z czerwiem i pszczołami. W celu uniknięcia nawrotów grzybicy otorbielakowej, zwłaszcza w rodzinach, w których choroba porażała duże ilości czerwia, wskazane jest kilkakrotne powtarzanie leczenia, co najmniej przez dwa sezony pasieczne. Zapobieganie. Najważniejszą rolę odgrywa trzymanie w pasiece silnych rodzin zaopatrzonych w odpowiedni pokarm w suchych dobrze ocieplonych ulach. Ponadto należy rygorystycznie przestrzegać okresowej wymiany matek.