Trichodermoza

Trichoderma lignorum (klasa Deuteromycetes) na wszystkich podłożach stosowanych rutynowo do hodowli grzybów rośnie w postaci białych kolonii, które w czasie zarodnikowania zmieniają zabarwienie na zielone. W obrazie mikroskopowym widoczne jest hialinowe, rozgałęzione mycelium i konidiofory z konidiami, które tworzą gronka. T. lignorum jest patogenne dla pszczół. Istnieją sugestie, że T. lignorum i T. konigii są również patogenne dla czerwia. Patogeneza. Pszczoły zakażają się najprawdopodobniej przez przewód pokarmowy. Rozrastające się w świetle przewodu pokarmowego mycelium przerasta komórki nabłonka jelita środkowego, jamę ciała i mięśnie. Objawy. Chore pszczoły są ospałe, tracą zdolności lotne i owłosienie i padają po tygodniu od zakażenia. Rozpoznanie. Jest możliwe na podstawie badania mitologicznego, mikroskopowego i hodowlanego. Badanie mikroskopowe polega na stwierdzeniu obecności grzybni i jej wytworów w preparatach bezpośrednich i w preparatach barwionych’ z przewodu pokarmowego oraz chorobowo zmienionych tkanek chorych i padłych pszczół Równocześnie należy posiać badany materiał na podłoża stosowane rutynowo do hodowli grzybów. Leczenia swoistego brak.