Zasady organizacji pasieki

Podstawowym czynnikiem warunkującym zdrowotność i wysoką produkcyjność rodzin jest zabezpieczenie pszczołom optymalnych warunków bytowania i żywienia. W trakcie organizacji pasieki należy uwzględnić kilka podstawowych wskazań, a mianowicie: pasieka powinna być usytuowana na terenie suchym, równym, pokrytym murawą. Pnie należy chronić przed silną operacją słońca w godzinach od 12 do 16. Wskazane jest wykoszenie trawy na pasieczniku i pokrycie ziemi przed ulem betonowymi płytkami lub wysypanie piaskiem, odległość niędzy ulami powinna wynosić co najmniej 4 m, wyloty uli należy kierować na południowy-wschód lub zachód, na terenach wilgotnych i chłodnych na południe. Pszczoły są hodowane w ulach ramowych, tj. najczęściej w drewnianych skrzyniach, w których są zawieszone ramki z plastrami lub węzą (arkusze wosku z odciśniętymi zaczątkami komórek). Wnętrze ula może być dostępne z góry lub z boku. W ulu ramki są ustawione prostopadle do wylotu (zabudowa zimna), lub równolegle do wylotu (zabudowa ciepła). Ul składa się z następujących elementów: dna (dennicy), korpusu gniazdowego (jeden lub kilka) z kompletem ramek, nadstawki z kompletem ramek, powałki, daszku oraz stojaka (podstawy). W zależności od sposobu zwiększania pojemności ula wyróżnia się ule stojaki, w których pojemność zwiększa się w pionie przez dodanie nadstawek, oraz leżaki – pojemność ula zwiększa się w poziomie przez dodatnie ramek. W Polsce są powszechnie stosowane cztery typy uh: dadan, warszawski zwykły, warszawski poszerzany i wielkopolski. O przynależności ula do danego typu decydują wymiary i ustawienie ramek. Ul dadan to stojak z „szeroko-niską” ramką o wymiarach 43 x 30 cm, ramka ula wielkopolskiego (niska i wysoka) o wymiarach 26 x 36 cm. Do leżaków należy ul warszawski zwykły — wymiar ramki 43 x 23 cm i ul warszawski poszerzany — wymiar ramki 43 x 30 cm. W ulu w okresie letnim można wyróżnić część gniazdową, w której pszczoły wychowują czerw i przebywa matka, oraz część magazynową (miodnia). W celu uniemożliwienia matce składania jaj w miodni, część gniazdową od miodni oddziela krata odgrodowa. Ramki obsiadane przez pszczoły są oddzielone zatworem od wolnej części ula. Do ocieplenia gniazda służą maty słomiane oraz poduszka ocieplająca.