Przesiedlanie pszczół

Istotnymi zabiegami, które zapobiegają zawleczeniu zarazków chorobotwórczych z chorego czerwia i zanieczyszczonego gniazda są przesiedlania pszczół. Mają one na celu oddzielenie pszczół zdrowych od chorego czerwia i zanieczyszczonego zarazkami gniazda oraz zabezpieczenie rodziny przed ponownym zawleczeniem zarazy. Przesiedlenie pojedyncze polega na przeniesieniu pszczół do nowych lub odkażonych uli, najlepiej na ramki zaopatrzone jedynie w węzę.I Przesiedlenie; podwójne; (dwukrotne) polega, na początkowym, przeniesieniu pszczół do rojnicy, gdzie są poddawane głodówce i osadzeniu w nowym lub odkażonym ulu. Przesiedlanie można przeprowadzać w każdej porze sezonu pszczelarskiego, najkorzystniej przed głównym pożytkiem lub w czasie pożytku głównego. Wtedy rodzina może nie tylko odbudować -gniazdo, ale również zaopatrzyć je w pokarm na zimę. Przesiedlanie pojedyncze wykonuje się w godzinach popołudniowych, gdy większość pszczół zbieraczek powróciła do ula. Zakażony ul przesuwa się o kilka metrów w bok, na jego miejscu ustawia nowy lub odkażony ul, w którym przy wylocie umieszcza się w klateczce matkę z przesiedlanej rodziny. Do wylotu tego ula przystawia się deseczkę lub daszek ula pokryty papierem, na który strząsa się pszczoły z plastrów. Po głodówce (około 24 godziny) pszczoły przesiedlone poddaje się zabiegom leczniczym. Plastry z zakażonej rodziny należy przenieść do szczelnej skrzyni lub worka i wydezynfekować. Przesiedlanie podwójne, wykonuje się w ciepły pogodny dzień w godzinach popołudniowych. Rodzinom, które nie są przesiedlane, należy poszerzyć gniazda, podać wodę i zasiatkować wyloty w ulach w celu eliminacji rabunków. Wcześniej należy przygotować rojnice (w liczbie odpowiadającej liczbie przesiedlanych rodzin), szczelne skrzynie lub worki do układania plastrów z zakażonych rodzin, 2% roztwór sody żrącej do dezynfekcji (około 3 1 na pień), 1% roztwór karbolu, lampę lutowniczą, środek do odkażania rąk (spirytus skażony, wodny roztwór biowalu), mydło, wodę, ręcznik, papier lub gazety, łopatę, dłuto, podkurzacz oraz odpowiedni strój pszczelarski (płaszcz ochronny, siatka, rękawice i buty gumowe). Zakażony pień odstawia się na bok lub do tyłu na odległość 1 m, na jego miejsce ustawia się rojnicę i wykłada ziemię między ulem i rojnicą arkuszami papieru lub gazet. W chorej rodzinie odszukuje się matkę i po umieszczeniu w klateczce wstawia do rojnicy. Następnie wyjmuje się ramki i otrząsa z nich pszczoły do rojnicy. Każdą omiecioną z pszczół ramkę należy włożyć do transportówki lub worka skropionego karbolem. Po przeniesieniu pszczół do rojnicy, wymiata się z ula na papier resztę pszczół i dymem z podkurzacza zmusza do wejścia do rojnicy. Ul zamyka się i odstawia do odkażenia. Zebrane po przesiedleniu arkusze papieru należy niezwłocznie spalić. Po zakończeniu przesiedlania otwiera się wyloty uli pozostałych w pasiece rodzin. Rojnicę pozostawia się na noc na toczku. Następnego dnia pszczoły przesiedla się do nowych lub odkażonych uli na ramki z węzą i pod wieczór podaje syrop leczniczy. W dużych pasiekach, w początkowym okresie rozwoju zgnilca złośliwego lub kiślicy, gdy w rodzinie znajdują się duże ilości zdrowego czerwia można stosować wychów czerwia w ulach wylęgarkach. W tym celu ustawia się ul z zakażoną rodziną na boku, a na jego miejsce wstawia rojnicę z matką w klateczce. Do rojnicy zbierają się pszczoły lotne. Wieczorem pszczoły zebrane do rojnicy łączy się w rodziny, poddaje głodówce i obsadza w nowym lub odkażonym ulu. Z zakażonych uli przenosi się ramki z czerwiem i obsiadującymi go pszczołami do jednego lub kilku uli, zasiatkowuje wyloty, zaopatruje w wodę, podkarmia syropem leczniczym i odstawia w przewiewne, zaciszne miejsce. Po wygryzieniu się czerwia (21 dni) przeprowadza się zabieg podwójnego przesiedlania.