Praca w pasiece w cyklu rocznym

Znajomość pracy pasiecznej w ciągu roku ułatwia w znacznym stopniu podejmowanie odpowiedniego, dostosowanego do biologicznego rytmu rodziny, postępowania lekarsko-weterynaryjnego. W okresie przedwiośnia, gdy temperatura w cieniu wynosi 10-12°C, pszczoły odbywają pierwszy oblot wiosenny, który z reguły trwa około 30 minut. W trakcie oblotu należy dokonać pierwszego, orientacyjnego przeglądu wiosennego bez rozbierania całego gniazda. Przegląd ma na celu: ustalenie wielkości zapasów i ich ewentualne uzupełnienie, dostosowanie wielkości gniazda do siły rodziny, ocieplenie gniazda, oczyszczenie dennicy. Główny przegląd wiosenny, podczas którego przeprowadza się rozbieranie całego gniazda, jest wykonywany przy bezwietrznej pogodzie, gdy temperatura powietrza w cieniu przekracza 15°C. Celem tego przeglądu jest: ocena siły rodziny, ocena wartości matki, określenie ilości zapasów i stopnia zawilgocenia ula,oczyszczenie dennicy, ścian, beleczek i ramek, uzupełnienie zapasów, dostosowanie wielkości gniazda do siły rodziny przez usunięcie plastrów nieobsiadanych przez pszczoły, ewentualne ocieplenie gniazda.