Choroby niezaraźliwe pszczół

Mogą one pojawiać sie w .każdej porze roku, niemniej jednak obserwuje się pewną sezonowość ich występowania. Śmierć na skutek niedożywienia, głodu lub gwałtownego obniżenia ciepłoty wewnątrz ula występuje najczęściej w trakcie lub pod koniec zimowli, biegunki na przedwiośniu i wiosną, zatrucia pyłkiem, nektarem lub spadzią począwszy od maja. Przebieg chorób zależy z jednej strony od czynnika etiologicznego i ilości owadów zaatakowanych w rodzinie, z drugiej strony od czynników usposabiających. Rozpoznanie chorób z reguły jest możliwe, dopiero wtedy gdy choruje lub pada większa ilość pszczół. Należy pamiętać, że masowe padania pszczół występują również wskutek ulewnych deszczów, gradu i silnych wiatrów.