Przebieg i objawy choroby melanozy

W warunkach naturalnych do wystąpienia zachorowań usposabia nadmierny dopływ spadzi do ula i związane z jej spożywaniem zaburzenia trawiennia oraz gwałtowne oziębienie rodziny. U matek ponadto zaczopowanie kałem tylnego odcinka jelita prostego. Okres wylęgania choroby trwa kilka dni. Zarówno u matek, jak i u robotnic początek choroby przebiega bezobjawowo. Dopiero po kilku dniach występują zaburzenia równowagi, postępujące rozdęcie odwłoka, często na końcu odwłoka znajduje się korek zeschniętego kału. W następstwie procesu chorobowego rozwijającego się w jajnikach obniża się lub całkowicie ustaje czerwienie matek. Matki i pszczoły giną w Ulu lub poza ulem. Zmiany anatomopatologiczne. Do charakterystycznych zmian pośmiertnych należy zaliczyć rozdęcie, często martwicę tkanek jajowodu, daleko posuniętą dezintegrację rurek jajnikowych i nagromadzenie w nich czarnego pigmentu, zwyrodnienie i martwicę nabłonka jelita prostego, gruczołu jadowego. Zmiany o podobnym charakterze mogą również występować w innych narządach porażonych przez M. mors apis. Skupiska grzybni w tkankach przypominają ciemnobrunatne ziarenka, guzki lub gruzełki, co nadaje kalafiorowaty wygląd nabłonkom narządów zaatakowanych przez grzyb. Porażone tkanki mają początkowo zabarwienie brunatne, później czernieją. Rozpoznanie. Za chorobą u matki przemawia ustanie czerwienia, silne powiększenie odwłoka. Ostateczne rozpoznanie choroby jest możliwe na podstawie izolacji i identyfikacji M, mors apis oraz wykazanie obecności grzybni w preparatach histologicznych ze zmienionych tkanek, barwionych metodą PAS. Elementy grzyba wybarwiają się na ciemno i są wyraźnie odgraniczone od słabo zabarwionych tkanek. Rozpoznanie różnicowe. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić: B melanozę. W przypadku tej choroby badanie mikologiczne wypada negatywnie. Ze zmienionych chorobowo tkanek izoluje się Aerobacter cloacae. wylewy hemolimfy do narządów i tkanek w następstwie ich mechanicznego uszkodzenia. Badanie mikologiczne i bakteriologiczne wypada negatywnie. Zwalczanie. Dotychczas nie opracowano metod zwalczania melanozy. W razie wystąpienia choroby u matki zaleca się jej wymianę, odkażenie ula, usunięcie plastrów z zapasami spadzi i zapewnienie rodzinie odpowiedniego pokarmu. Zakażone rodziny same dążą do wymiany matki, która zaprzestała czerwienia. Zapobieganie. Polega na przestrzeganiu ogólnych zasad sanitarno-higienicznych.