Choroba wywołana przez wirus Ohio

Wirusy izolowane w Ohio od chorych pszczół z objawami przypominającymi paraliż różnią się między sobą kształtem i wymiarem cząsteczek. Wywołują one dwa syndromy chorobowe o zbliżonych objawach. Syndrom pierwszy wywołuje wirus o cząsteczkach sferycznych, średnicy 40, 50÷70 i 100nm i cząsteczkach pałeczkowatych, niekiedy z rozdętym końcem o wymiarach 80÷400x 40 nm. Dotychczas nie ustalono, który rodzaj cząsteczek jest przyczyną zachorowań. Do objawów klinicznych należą silne rozdęcie odwłoka, drżenie skrzydełek, depilacja okrywy ciała. Chore pszczoły, czarne i połyskujące są atakowane przez zdrowe osobniki z tej samej rodziny; po kilku dniach pszczoły giną. W warunkach doświadczalnych chorobę o identycznych objawach indukowano u pszczół zakażonych bezbakteryjnymi wyciągami tkanek pochodzących od pszczół chorych. W syndromie drugim objawy kliniczne charakteryzują się utratą zdolności lotnych i częściowym porażeniem skrzydełek i nóżek. Pszczoły padają w ciągu tygodnia wśród objawów paraliżu. Z chorych pszczół wyosobniono dwa rodzaje cząsteczek wirusa. Około 80% cząsteczek wirusa ma kształt dwudziestościanu o średnicy 18,5 nm. W zdjęciach z mikroskopu elektronowego wyróżniono kapsomery. Cząsteczki drugiego rodzaju mają kształt nieregularny, elipso- waty lub trójkątny i wymiary 12,5÷23 x 44,8÷250 nm. Przebieg choroby u pszczół zakażonych doświadczalnie zależy od temperatury otoczenia. Pszczoły zakażone do hemolimfy i inkubowane w temp. 35°C chorują wśród objawów drżenia skrzydełek i paraliżu po 24 godzinach i padają po 3-t4 dniach. Przy inkubacji w temp. 30° objawy paraliżu występują po 4 dniach po zakażeniu, padnięcia po 5÷6 dniach.