Segregacja i tworzenie skrzepów

Segregacja. Polega ona na fagocytowaniu cząsteczek ciał obcych przez komórki osiadłe (komórki perikardialne i komórki ciała tłuszczowego) oraz na wychwytywaniu z hemolimfy niektórych substancji toksycznych. Substancje te są przechowywane w komórkach przez pewien czas, niekiedy przez całe życie owada. W segregacji substancji toksycznych w niektórych przypadkach są zaangażowane komórki cewek wydalniczych. Tworzenie skrzepów. Bardzo ważną rolę w odporności odgrywa tworzenie skrzepów (koagulacja) w miejscach uszkodzenia ciągłości tkanek. Zapobiega ono utracie hemolimfy i likwiduje wrota zakażenia, jakimi są rany. Istotną rolę w tym procesie odgrywają hialinocyty, które po biernym przeniesieniu przez hemolimfę w miejsce zranienia, wytwarzają wypustki cytoplazmatyczne. Za pośrednictwem tych wypustek łączą się one z sobą tworząc siateczkę, na której osadzają się komórki krwi. Niektórzy badacze uważają, że w procesie koagulacji biorą udział specjalna komórki, tzw. koagulocyty.