Leczenie choroby roztoczowej

W leczeniu choroby roztoczowej lekami z wyboru są Folbex i tymol. Folbex. Leczenie rodzin za pomocą Folbexu wskazane jest w okresie wiosennej wymiany pszczół (od początku kwietnia do końca maja). Folbex jest kontaktowym środkiem akarycydnym, który działa wyłącznie na wędrujące postacie pasożyta. Zabieg odymiania rodziny powtarza się ośmiokrotnie w odstępach tygodniowych. Zabieg wykonuje się wieczorem po ustaniu lotu pszczół po uprzednim przygotowaniu ula. Polega on na usunięciu 2÷3 skrajnych plastrów (odstęp między ostatnim plastrem i ścianą ula powinien wynosić 10 cm), uszczelnieniu wylotu (szmatą, gazą lub papierem) i szczelin (glina). Następnie należy wstawić do ula tlący pasek Folbexu i zamknąć ul na 30 minut, a następnie ul przewietrzyć otwierając okienko wylotowe i okienko kontrolne. W rodzinach o dużej liczbie pszczół należy silnie poszerzyć gniazdo, w idach nadstawkowych zaś ustawić nadstawkę. W przypadku osypywania się pszczół w trakcie zabiegu, zabieg należy przerwać, ul przewietrzyć i osypane pszczoły po wygarnięciu na papier ułożyć w cienkiej warstwie na powietrzu.