Preparaty w postaci płynnej

Karbatox pylisty i Karbatox zawiesina zawierają karbaryl, zaś Karbatox extra P zawiera karbaryl i chlorfenwinfos. Stosowane głównie w sadownictwie i warzywnictwie. Silne trucizny kontaktowe. Klasa toksyczności I, okres prewencji 7 dni. LD50 przy stosowaniu doustnym wynosi 1,49±0,16 ppm, przy działaniu na naskórek 33,94±2,91 ppm, po umieszczeniu pszczoły na powierzchni pokrytej preparatem 260,8±56,3pg/100 cm2. Przy bezpośrednim kontakcie zbieraczek z preparatami śmiertelność dochodzi do 100%. Elocron 50 WP – preparat do opryskiwania stosowany jest w zwalczaniu stonki ziemniaczanej i szkodników rzepaku. Zawiera 50% dioksakarbu. Klasa toksyczności I, okres prewencji 7 dni. Unden — zawiera 50% propoksuru. W formie zawiesiny wodnej stosowany do zwalczania stonki ziemniaczanej. Klasa toksyczności I, okres prewencji 2 dni. Lebaycid – preparat do opryskiwania, zawiera 50% fentionu. Klasa toksyczności I, okres prewencji 3 dni. LD50 przy działaniu pokarmowym wynosi 0,3/jg/pszczołę, przy działaniu naskórnym 0,5pg/owad, zaś przy umieszczeniu pszczoły na opryskanej powierzchni 17,3pg/100 cm2. Wskazane jest stosowanie preparatu na co najmniej 14 dni przed zakwitnięciem roślin. Owadofos płynny 50, Owadofos pylisty 5 — zawierają fenitrotion. Klasa toksyczności I, okres prewencji 3 dni. Są silnymi truciznami pokarmowymi i kontaktowymi dla pszczół. Zabiegi opylania należy przeprowadzać na tydzień przed zakwitnięciem roślin (sady, uprawy połowę, warzywniki). Tinox 25. Preparat stosowany w postaci wodnych roztworów do opryskiwania sadów i upraw polowych. Zawiera demephion. Klasa toksyczności I, okres prewencji 14 dni. Bi 58 EC, Rogor — preparaty fosfoorganiczne o działaniu kontaktowym i gazowym. Są stosowane głównie do zwalczania mszyc i przędziorków w sadach oraz uprawach warzyw. Zawierają dimetoat. LD50 przy działaniu pokarmowym wynosi 0,09 ppm, przy działaniu na oskórek 1,57±0,6 ppm. Klasa toksyczności I, okres prewencji 14 dni. Dawki zalecane do zwalczania szkodników opryskiem wielokrotnie przewyższają dawki toksyczne dla pszczół. Ostatni zabieg należy przeprowadzić co najmniej na 14 dni przed kwitnieniem. Nexion EC. 40 — zawiera bromofos. Klasa toksyczności II, okres prewencji 7 dni. LD50 przy stosowaniu doustnym wynosi 19,384±2,328 ppm, przy działaniu na naskórek 39,578±3,36 ppm. Padan 50 SP – preparat w proszku do sporządzania zawiesin wodnych. Zawiera 50% kartapu. Stosowany do zwalczania szkodników ziemniaków, fasoli i kukurydzy. Klasa toksyczności II, okres prewencji 7 dni. Kreozotol sodowy — zawiera sól sodową dwuortokrezolanu, Nitrosan — zawiera sól amonową dwuortonitrokrezolanu. Klasa toksyczności II, okres prewencji 7 dni. Służą do opryskiwania drzew i krzewów w okresie bezlistnym.