Zmiany anatomopatologiczne

Charakter i natężenie zmian w pierwszej parze tchawek zależy od nasilenia inwazji i stopnia rozwoju procesu chorobowego. Wyróżniono trzy stadia zmian w tchawkach. I stadium występuje po 2÷3 dniach po zarażeniu. W niezmienionych tchawkach występuje niewielka liczba dojrzałych pasożytów. Po 3-Ki dniach ściany tchawek żółkną. II stadium występuje po 2÷3 tygodniach po zarażeniu. W tchawkach zwiększa się liczba pasożytów i ich stadiów rozwojowych. Ściany-tchawek zabarwione na kolor ciemnożółty lub jasnobrązowy pokrywają ciemnobrązowe, nieregularne plamy. III stadium występujące po 27÷30 dniach po zarażeniu cechuje ciemnobrązowe lub czarne zabarwienie tchawek. Światło tchawek wypełniają roztocza lub ich larwy. Często dochodzi do zwyrodnienia komórek nabłonka i rozpadu komórek egzokutykuli, która tworzy w tchawkach spiralne zgrubienia, kię śnie przylegające do porażonych tchawek są zwyrodniałe i stopniowo zanikają. Są one zabarwione ciemnobrązowo lub czarno. Zmiany w workach powietrznych zaatakowanych przez A. woodi są zbliżone do zmian w tchawkach. Obserwowano również uszkodzenie włókien nerwowych, które unerwiają skrzydełka. Zarażone pszczoły padają w trzecim stadium zmian w tchawkach.