Patofizjologia i symptomatyka zatruć

Mechanizm działania substancji trujących zależy od budowy chemicznej i właściwości fizycznych. Szybkość wystąpienia objawów zatrucia jest uzależniona od drogi wnikania trucizny do organizmu, wielkości dawki oraz właściwości biologicznej rodziny. Objawy kliniczne zatruć, zwłaszcza pestycydami, są zwykle złożone, przy czym uszkodzenia przez nie wywołane rzadko są charakterystyczne. Wiele zatruć spowodowanych przez substancje o krańcowo różnej budowie, przebiega wśród objawów podobnych lub bardzo zbliżonych.