Zarys systematyki, anatomii i fizjologii pszczół

Pszczoła miodna (Apis mellifera L.) należy do typu stawonogów (Arthropoda), podtypu tchawkodysznych (Tracheata), gromady owadów (Insecta), podgromady uskrzydlonych (Pterygogenea), rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), podrzędu żądłówek (Aculeata), nadrodziny pszczół (Apoidea), rodziny pszczołowatych (Apidae), rodzaju pszczoła (Apis). W skład rodzaju pszczoła wchodzą cztery gatunki: pszczoła miodna (Apis mellifera), pszczoła indyjska (Apis indica), pszczoła olbrzymia (Apis dorsata), pszczoła karłowata (Apis florea), Pszczoła miodna buduje plastry dwustronne z czystego wosku w miejscach okrytych. Gniazdo składa się z kilku plastrów budowanych w położeniu pionowym, równolegle do siebie. Zasklep na komórkach z czerwiem stanowi lekko wypukłe wieczko całkowite. W obrębie gatunku pszczoły miodnej występują liczne podgatunki, rasy i odmiany. Wyodrębnia się kilka grup pszczół miodnych, a mianowicie: grupę pszczół afrykańskich: pszczoła afrykańska, madagaskarska, południowoafrykańska, egipska, algierska, perska, syryjska i cypryjska, grupę pszczół kaukaskich: pszczoła kaukaska szerokołapa, kaukaska wysokogórska i pszczoła krymska, grupę pszczół europejskich. W tej grupie występują cztery najważniejsze podgatunki: pszczoła włoska, kraińska, miodna właściwa i pszczoła stepowa. Pszczoła włoska (Apis mellifera ligustica) jest pszczołą obszarów nizinnych, łagodną, charakteryzuje się względnie niską rojnością i dobrze trzyma się plastrów. Znosi ona stosunkowo dobrze długą zimowolę. Pszczoła kraińska (Apis mellifera carnica) jest zasadniczo pszczołą górską. Odznacza się ona dużą łagodnością, dobrze trzyma się plastrów i dobrze znosi mroźne, długotrwające zimy. Pszczoła miodna właściwa (Apis mellifera mellifera), czyli pszczoła północna, wykazuje stosunkowo małą rojność i jest przystosowana do długiego zimowania. Trzyma się ona jednak słabo plastrów i wykazuje dużą agresywność. W rozróżnianiu poszczególnych ras pszczół wykorzystywane są najczęściej następujące parametry: indeks łokciowy (kubitalny) skrzydeł, wymiary pilozytu 5 tergitu, wymiary strefy zabarwienia między I i II segmentem, długość języczka, wymiary rąbka filcowego. Podejmowanie racjonalnych metod profilaktyki i terapii chorób wymaga znajomości anatomii i fizjologii organizmu pszczoły oraz biologii całej rodziny pszczelej. Ma to duże znaczenie, ponieważ problemy anatomii i fizjologii owadów nie są omawiane na wydziałach weterynaryjnych w ramach dyscyplin dydaktycznych anatomia i fizjologia zwierząt.