Czynniki usposabiające i drogi szerzenia choroby

Czynniki usposabiające. Choroba występuje zazwyczaj w silnych i zdrowych rodzinach o dużej liczbie czerwia. Do wystąpienia choroby usposabia niedożywienie i zaziębienie czerwia. Drogi szerzenia choroby. W rodzinie choroba szerzy się za pośrednictwem: pszczół karmicielek, które przed podjęciem funkcji karmienia czerwia oczyszczają komórki plastra z czerwia zamarłego na zgnilec złośliwy. W trakcie wykonywania tych prac następuje masowe zakażenie narządów gębowych i odnóży endosporami B. larvae, a za ich pośrednictwem miodu, szkodników żyjących w ulu, które podczas żerowania zakażają się endosporami B. larvae i wydalają je z kałem, plastrów zanieczyszczonych endosporami B. larvae, w których uprzednio przebywał chory i martwy czerw. W pasiece zaraza szerzy się za pośrednictwem pszczelarza, który przenosi endospory pszczół błądzących oraz rabujących chore i zamarłe rodziny, szkodników żyjących w ulu oraz sprzętów i narzędzi pasiecznych, ramek z chorym czerwiem, woszczyny i węzy oraz miodu zawierającego endospory B. larvae. Między pasiekami choroba szerzy się głównie za pośrednictwem pszczół błądzących oraz rabujących miód z chorych i zamarłych pni, węzy zanieczyszczonej endosporami zarazka, sprzętu pasiecznego (miodarka) oraz szkodników żyjących w ulu.