Odkażanie

W zapobieganiu i likwidacji chorób zaraźliwych bardzo ważną rolę odgrywa odkażanie. Celem odkażania jest zniszczenie zarazków i ich form przetrwalnikowych w ulu, na sprzęcie i narzędziach pasiecznych oraz w produktach pszczelarskich. W pasiece stosuje się cały zespół zabiegów odkażających, a więc: sanityzację (oczyszczanie mechaniczne, mycie i płukanie, przy którym dochodzi do mechanicznego usunięcia drobnoustrojów chorobotwórczych), dezynfekcję (zabiegi niszczące formy wegetatywne drobnoustrojów), sterylizację, w przebiegu której są likwidowane nie tylko formy wegetatywne, ale i postacie przetrwalnikowe zarazków. W zależności od celu i sytuacji zdrowotnej rodziny przeprowadza się odkażanie zapobiegawcze, bieżące i końcowe. Odkażaniu zapobiegawczemu podlegają ule przed obsadzeniem oraz po opuszczeniu przez rodzinę, miodarka przed wirowaniem miodu, toczek oraz uprzednio wykorzystywane plastry i ramki przeznaczone do dalszego użytkowania. Odkażanie bieżące przeprowadza się w trakcie trwania choroby zaraźliwej. Ma ono na celu likwidację zarazków w środowisku bytowania pszczół, na sprzęcie i narzędziach pasiecznych oraz w produktach pszczelarskich. Na bieżąco są odkażane ule, sprzęt i narzędzia pasieczne po zabiegach przesiedlania. Odkażanie końcowe jest przeprowadzane po wygaśnięciu choroby.