Obowiązki posiadacza pasieki

Posiadacze pasiek, ich użytkownicy oraz osoby, które z tytułu faktycznej opieki, sprawowania rzędu oraz wykonywania zawodu (służby weterynaryjna, rzeczoznawcy chorób pszczół, inspektorzy pszczelarstwa, pracownicy skupu, służba zootechniczna, członkowie związków pszczelarskich) mają styczność z pszczołami, są zobowiązani do zgłaszania, najpóźniej w okresie 24 godzin, do urzędu gminnego, najbliższej jednostki MO, albo też bezpośrednio do wojewódzkiego lekarza weterynarii lub najbliższego państwowego zakładu leczniczego dla zwierząt przypadku występowania w pasiece objawów wzbudzających podejrzenie zgnilca złośliwego, kiślicy lub choroby roztoczowej. Posiadacz pasieki powinien jeszcze przed przybyciem lekarza weterynarii zabezpieczyć przed dostępem pszczół podejrzany o chorobę pień, żywe lub martwe pszczoły, węzę lub części i odpadki węzy, wosk, miód, nie zajęte ule, narzędzia i sprzęt pszczelarski z pni podejrzanych. Do obowiązków posiadacza pasieki należy: dopilnowanie, ą żeby z zagrody i pasieki nie wynoszono (wywożono, sprzedawano) pni pszczelich, rojów, matek, miodu, pustych uli i produktów pszczelarskich, jak również sprzętów i narzędzi pszczelarskich, dopilnowanie, aby do chwili przybycia lekarza weterynarii i otrzymania od niego wskazówek odnośnie dalszego postępowania nie dokonywano przeglądu gniazd oraz jakichkolwiek zabiegów w podejrzanych pniach, zabronienie wstępu do pasieki osobom postronnym, z wyjątkiem lekarza weterynarii i upoważnionych rzeczoznawców chorób pszczół.