Choroba wywołana przez wirus Arkansas

Chorobę opisano w USA i Wielkiej Brytanii. Występuje ona rzadko w pasiekach i przebiega wśród objawów porażeń. Wirus Arkansas wyizolowano po raz pierwszy z pyłku zebranego przez pszczoły w Arkansas. Izometryczna cząsteczka wirusa o średnicy około 30 nm zawiera kwas nukleinowy typu RNA. Wirus różni się właściwościami morfologicznymi i budową antygenową od SBV, ACBP i CBPV. Pszczoły zakażone bezpośrednio do hemolimfy wyciągiem z pyłku zanieczyszczonego wirusem padają w ciągu 15+25 dni wśród objawów porażeń. Zakażenia latentne wirusem Arkansas występują często. Z pasiek w USA i Wielkiej Brytanii izolowano często ten wirus równocześnie z ABPV i CBPV.