Zatrucia środkami chemicznymi

W różnych gałęziach gospodarki, szczególnie do walki ze szkodnikami roślin i chwastami, znajdują zastosowanie coraz to nowsze preparaty, z których wiele wywiera silne działanie toksyczne na pszczoły. Stosowanie toksycznych środków ochrony roślin w sposób nieodpowiedni stanowi potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia pszczół i jest przyczyną masowych śmiertelnych zatruć. Przypadkowe zatrucia środkami chemicznymi są związane głównie z: niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin, głównie środków owadobójczych na kwitnące sady i uprawy, stosowaniem środków chemicznych na uprawy, w których znajdują się chwasty oblatywane przez pszczoły, lub na uprawy usytuowane w pobliżu kwitnących plantacji, nieprzestrzeganiem okresu prewencji, tj okresu czasu w którym pszczoły nie powinny stykać się z roślinami potraktowanymi preparatami chemicznymi, usytuowaniem pasiek w pobliżu upraw lub w lasach, gdzie z konieczności są stosowane środki silnie toksyczne dla pszczół, nieprzestrzeganiem odpowiednich środków ostrożności podczas przyrządzania preparatów owadobójczych (pozostawianie bez dozoru roztworów o dużym stężeniu, opakowań, zanieczyszczenie ziemi środkami trującymi), niepowiadamiania właścicieli pasiek o stosowaniu zabiegów chemicznych w okresie lotu pszczół. W ochronie roślin są wykorzystywane zazwyczaj mieszaniny związków czynnych z nośnikami stałymi lub płynnymi W preparatach pylistych nośnikami są zwykle substancje obojętne (talk, kreda). Natomiast w preparatach płynnych jako nośniki są stosowane substancje organiczne, rzadziej woda. Ponadto preparaty płynne zawierają stabilizatory i emulgatory, które mógą również wywierać działanie toksyczne na pszczoły, a tym samym wzmagać toksyczność preparatów.