Ogólna charakterystyka środków toksycznych dla pszczół

Działanie toksyczne na organizm pszczół wywierają: substancje pochodzenia naturalnego, pestycydy oraz związki występujące w emitowanych gazach przemysłowych. Wśród substancji pochodzenia naturalnego, przyczyną zatruć są: nadmierne ilości substancji mineralnych, melecytoza, dekstryny oraz toksyny bakteryjne i grzybicze występujące w spadzi i miodach spadziowych. Zatrucia powodują alkaloidy, glukozydy, wielowodorotlenowe alkohole i saponiny, cukry o działaniu antagonistycznym w stosunku do glukozy i fruktozy, hemolimfy, które występują w nektarze roślin trujących, oraz alkaloidy, glukozydy i saponiny zawarte w pyłkach niektórych roślin. Również toksyny grzybów, głównie z rodzaju Aspergillus, Penicillium i Mucor mogą stanowić przyczynę zatruć. Masowe zatrucia pszczół występują po stosowaniu pestycydów, szczególnie insektycydów, herbicydów i fungicydów. Działanie toksyczne pestycydów wywołują związki chemiczne o właściwościach toksykodynamicznych zawarte w takich preparatach, jak: węglowodory chlorowane, związki fosforoorganiczne, karbaminiany, pochodne triazynowe, pochodne dwunitroallilofenoli oraz związki miedzi i siarki.