Zwalczanie choroby warrozy

Na podstawie pisma Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Weterynarii z dnia 18.VI.1980 r. warroza podlega obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Od czerwca do października należy przeprowadzić przeglądy w pasiekach zarodowych i reprodukcyjnych i zbadać osyp zimowy. W tym samym czasie przeprowadza się przegląd pasiek w pasie nadgranicznym o szerokości 3 km. Po stwierdzeniu choroby pasiekę uznaje się za zapowietrzoną i w promieniu 5 km wokół niej tworzy okręg zagrożony. W okręgu zagrożonym obowiązuje zakaz obrotu pszczołami i obowiązek niszczenia dzikich rojów. W rejonach gdzie występuje warroza dokonuje się przeglądów pasiek w czerwcu i we wrześniu i przeprowadza leczenie. Zapobieganie chorobie polega na likwidacji dzikich rojów, kontroli importu matek, kwarantannie i laboratoryjnym badaniu matek, corocznym przeglądzie pasiek, badaniu czerwia i pszczół oraz osypu zimowego w kierunku warrozy (wiosna przed pierwszym oblotem i jesień przed zawiązaniem kłębu zimowego), kontroli wędrówek pasiek.