Flora bakteryjna jelita

Flora bakteryjna jelita prostego występuje w największych ilościach u pszczół zimujących. Przeważają wtedy drobnoustroje z rodzaju Lactobaciłlus, szczególnie L. constellatus. Wydaje się, że zmiana pH treści odbytnicy: zasadowy odczyn (pH 7,5-F7,6) u pszczół świeżo wygryzionych, kwaśny u pszczół starszych (u 12-dniowych robotnic pH = 5,0÷5,1) ma związek z aktywnością drobnoustrojów z rodzaju Lactobaciłlus. Z przewodu pokarmowego matek wyosobniono również Penicillium citrinum, Altermria tenuissima, Aspergillus amstelodami, Hansenula siMcola, Do niedawna uważano, że przewód pokarmowy czerwia oraz świeżo wygryzionych pszczół jest jałowy. Jednakże z chwilą karmienia pyłkiem i miodem ma miejsce postępujące zakażenie przewodu pokarmowego mikroorganizmami, które występują powszechnie w pokarmie. W wielu przypadkach w przewodzie pokarmowym występują również drobnoustroje patogenne, cysty pasożytów, strzępki i zarodniki grzybów patogennych dla pszczół. Pokarm (pyłek, nektar) oraz woda przyniesione przez pszczoły zbieraczki są wykorzystywane do: karmienia czerwia, karmienia matki i pszczół dorosłych, tworzenia zapasów w postaci miodu i pierzgi, produkcji mleczka pszczelego, produkcji wosku. Wymiana przyniesionego nektaru przez robotnice odbywa się bardzo szybko. Badania wykonane z nektarem znakowanym pierwiastkami radioaktywnymi wykazały, że 6 robotnic przekazało radioaktywny nektar w ciągu 3,25 godziny 24 600 pszczołom. Po 27 godzinach radioaktywność stwierdzono u 76% robotnic. Po tym czasie radioaktywność występowała u wszystkich larw karmionych mieszaniną miodu i pyłku.