Odporność sekrecyjna kolonijna

Odporność sekrecyjna jest związana z występowaniem w mleczku pszczelim, miodzie i kicie substancji o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym. We frakcji lipidowej mleczka występuje kwas 10-hydroksy-A2-decenowy, który działa silnie bakteriobójczo i hamuje kiełkowanie endospor Bac larvae. Ilość tego kwasu w mleczku robotnic zdrowych rodzin jest niewielka, wzrasta.bardzo znacznie wraz z postępem choroby w rodzinie. Duże ilości tego kwasu występują w mleczku pszczół ras odpornych na zgnilec złośliwy. Kit pszczeli zawiera terpiny o działaniu fungistatycznym oraz bakteriobójczym na bakterie Gram dodatnie i prątki kwasooporne. Natomiast antybakteryjne działanie miodu wiąże się z dużym stężeniem cukrów oraz wytwarzaniem nadtlenku wodom. Odporność kolonijna rodziny jest uwarunkowana behawiorem pszczół, tj. szczególną dbałością o czerw, szybkim wykrywaniem i usuwaniem z rodziny martwego czerwia, dokładnym oczyszczaniem plastrów, zwłaszcza przez pszczoły z ras odpornych na zgnilec złośliwy. Pszczoły z ras wrażliwych na tę chorobę oczyszczają plastry znacznie wolniej, wskutek czego stają się one źródłem zakażenia dla zdrowego czerwia. Zachowanie się pszczół w stosunku do czerwia chorego na zgnilec złośliwy jest uwarunkowane genetycznie.