Penicylina i streptomycyna

Ostatnio w wielu krajach ogranicza się podawanie zwierzętom antybiotyków stosowanych w medycynie i zastępuje je antybiotykami przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt. Pełna realizacja tego zamierzenia jest możliwa z chwilą pojawienia się na rynku szerokiego asortymentu antybiotyków przeznaczonych wyłącznie do stosowania w weterynarii. Penicylina. Należy do antybiotyków głównych o działaniu bakteriobójczym, które polega na hamowaniu syntezy składników ściany komórkowej. W lecznictwie jest stosowana najczęściej penicylina benzylowa G. Jest to! antybiotyk o wąskim spektrum działania i niskiej toksyczności dla czerwia i pszczół. Ta niska toksyczność wiąże się z brakiem mureiny w komórkach organizmów wyższych. Penicyliny działają bakteriobójczo przy stężeniach 0,1-H,5 jm/ml, bakteriostatycznie przy stężeniu 0,03 jm/ml na drobnoustroje Gram dodatnie i niektóre ziarniaki Gram ujemne. Penicylina benzylowa, rzadziej penicyliny półsyntetyczne (ampicylina, metycylina) znajdują zastosowanie w leczeniu zgnilca złośliwego i kiślicy. Zalecane jest również w tych dwóch chorobach leczenie skojarzone penicyliną (300 tys. jm) z sulfatiazolem (0,5 g) lub penicyliną (300 tys. jm) ze streptomycyną (0,5 g). W ostatnich latach obserwuje się wzrost odsetka szczepów Bac. larvae i Str. pluton opornych na ten antybiotyk. Penicylina w pokarmie w stężeniu 0,0012% działa toksycznie na pszczoły. W miodzie w temp. +4°C nie traci aktywności po 2÷4 miesiącach, w temp. 34°C w okresie miesiąca. Jednorazowa dawka penicyliny wynosi 900 tys. jm/1 syropu/rodzinę. Streptomycyna. Jest antybiotykiem głównym z grupy antybiotyków aminoglikozydowych o wąskim spektrum działania. Działa bakteriobójczo na drobnoustroje Gram dodatnie, Gram ujemne i ziarniaki. Oporność na streptomcynę rozwija się szybko i skokami Streptomycyna jest stosowana w leczeniu riketsjoz, zgnilca złośliwego, kiślicy, posocznic bakteryjnych na tle zakażeniami, apisepticus, Serratia oraz biegunek zakaźnych pszczół. Najczęściej jest ona stosowana w dawce 0,5 g/1 syropu/pień. Na podstawie obserwacji klinicznych korzystne działanie przeciwbakteryjne wykazały w leczeniu zgnilca złośliwego i kiślicy oraz w zakażeniach mieszanych kombinacje penicyliny ze streptomycyną. Przy bakteriach wrażliwych na obydwa antybiotyki przyjmuje się działanie synergistyczne. Ze względu na długotrwałe utrzymywanie się tego antybiotyku w miodzie (około 9 miesięcy, wg autorów radzieckich przez 3,5 roku) nie należy jej stosować w okresie głównego pożytku. Przy przedawkowaniu streptomcyny obserwowano jedynie ilościowy wzrost flory grzybiczej w przewodzie pokarmowym pszczół.