Cykl rozwojowy pasożyta

Rytm składania jajeczek przez samicę V. jacobsoni jest ściśle uzależniony od stanu jej odżywienia oraz obecności w rodzinie czerwia. Gwałtownemu rozmnażaniu pasożyta sprzyja pojawienie się w rodzinie czerwia trutowego, przy czym wraź ze zwiększeniem liczby czerwia trutowego w rodzinie zmniejsza się stopień porażenia pasożytem czerwia robotnic. W lecie pasożyt poraża około 3,0% czerwia robotnic i ponad 60% czerwia trutowego, zaś na wiosnę i w jesieni do 80% czerwia robotnic. V. jacobsoni odbywa cykl rozwojowy na czerwiu zasklepionym. Zapłodnione samice przechowują nasienie w zbiorniczku nasiennym przez zimę. Na wiosnę samica po każdorazowym napiciu się hemolimfy przechodzi z karmicielek w trakcie karmienia czerwią do zaczerwionych komórek plastra tuż przed ich zasklepieniem, gdzie składa 2-5 perłowobiałych, elipsowatego kształtu jajeczek (1,5-3,0 mm). Istnieje również możliwość odsklepiania czerwia w celu złożenia jajeczek przez samicę roztocza. Następnie samica V. jacobsoni osiedla się na robotnicach pielęgnujących czerw i po napiciu się hemolimfy przystępuje do ponownego składania jajeczek. Pod koniec drugiej doby obecna w jajeczku larwa o trzech parach odnóży przekształca się w protonimfę, która opuszcza jajeczko i pasożytuje na czerwiu. Również dalsze stadia rozwojowe pasożyta łącznie z dojrzałymi samcami i samicami odżywiają się hemolimfą czerwia. Stadium protonimfy trwa u samicy 5, u samca 3 dni. Następnie protonimfy przekształca się w deutonimfę, z której po 1-2 dniach rozwijają się samce i samice. Niektórzy autorzy wyróżniają ponadto w cyklu rozwojowym V. jacobsoni stadium protochrysalis i deutochrysalis. Po kopulacji samce giną, zaś zapłodnione samice są wynoszone przez wygryzające się pszczoły z komórek plastra. W temperaturze gniazda pszczelego cykl rozwojowy samca trwa 6-7 dni, samicy 8-10 dni.